Forklaring om brandklassifikationer for facadematerialer

Brandklassifikationerne for beklædningsmaterialer ændres. Mens facade-branchen forventer og byder strengere love for materialer velkommen, ser vi på, hvad de nuværende klassifikationer betyder for materialer på bygninger over 22 meter. Her ser vi nærmere på meningen bag brandklassifikationen EN 13501-1. Oplysningerne kan hjælpe dig med at finde de rette materialer og være sikker på dit valg, samtidig med at vi giver et klarere billede af standarden for vores EQUITONE facadematerialer af fibercement.

Hvad betyder “reaktion ved brand”?

Reaktion ved brand fokuserer på, hvordan materialer påvirkes, når de udsættes for varme eller brand.

Hvad er den europæiske standard for brandsikkerhed?

Det europæiske system til klassificering anerkendes som standarden for brandsikkerhed over hele Europa. Det klassificerer reaktionen ved brand og evaluerer forskellige aspekter, såsom antændelighed, spredning af flammer, varmeafgivelse, røgproduktion og tilbøjelighed til at danne flammende dråber/partikler. Systemet blev introduceret af EU i 2000 for at fjerne handelsbarrierer mellem de enkelte medlemslande og sikre konsistente kvalitetsniveauer. Vores EQUITONE-facadematerialer lever op til den europæiske standard EN 13501-1.

Hvordan er det europæiske system opdelt?

Standarden EN 13501-1:2018 under den europæiske klassifikation opdeler byggematerialer i syv klasser i forhold til deres reaktion ved brand: A1, A2, B, C, D, E og F. Det samme dokument klassificerer også disse materialer i forhold til udvikling af røg (s1, s2 og s3) og dannelse af flammende dråber/partikler (d0, d1 og d2).

Forklaring om brandklassifikationer for facadematerialer

Emnerne er: Reaktion ved brand Klassifikationen reaktion ved brand fastslår, hvor meget et materiale bidrager til en brands udvikling. A2-s1,d0 betyder ikke-brændbar, mens F, i den anden ende af skalaen, betyder nemt antændelig. Her er en komplet oversigt: A1 = ikke-brændbare materialer A2 = ikke-brændbar. B, C, D = rangerer fra meget begrænset til middelstor bidrag til brand E, F = stort bidrag til brand Klasse A1 er højeste kravniveau, som ikke kombineres med tillægsklasser. Klasse A2, B, C, D kombineres altid med tillægsklasse for røg (s) og brændende dråber (d). Materialer med betegnelsen A2 og derover, hvilket omfatter EQUITONE, kan bruges sikkert i bygninger over 22 meter.

Forklaring om brandklassifikationer for facadematerialer

Udvikling af røg ‘S’ i klassifikationen refererer til den samlede mængde røg, som udsendes i løbet af de første 10 minutter ved udsættelse for brand: s1 = lidt eller ingen røg s2 = en del røg s3 = en stor mængde/kraftig røg Dannelse af flammende dråber/partikler ‘D’ i klassifikationen refererer til antallet af flammende dråber og partikler, som dannes i løbet af de første 10 minutter ved udsættelse for brand. Her er indekset: d0 = ingen dråber d1 = nogle dråber d2 = en del dråber Hos EQIUTONE anerkender vi vigtigheden at forstå karakteristikaene og egenskaberne ved byggematerialer, når vi udpeger dem til dit projekt. Når man vælger byggematerialer, er det vigtigt at tage højde for materialernes brændbarhed. Hos EQUITONE har vi længe arbejdet på at sikre, at vores fibercementmaterialer lever op til klassificeringen i forhold til brandmæssige egenskaber A2-s1,d0 til EN 13501-1:2018.