Jelentkezzen az alábbi link-ek által:

„AZ ANYAG TERMÉSZETE”

„AZ ANYAG TERMÉSZETE”

EQUITONE szálcement homlokzatok az építészetben

Pályázat ÉPÍTÉSZEK és ÉPÍTÉSZHALLGATÓK számára

Az EQUITONE 2020. évben hatodik alkalommal hirdeti meg pályázatát építészek és építészekhallgatók számára, amellyel hozzá kíván járulni az EQUITONE szálcement homlokzatburkolatok kreatív alkalmazásainak, és az ehhez köthető, színvonalas építészeti teljesítmények megismertetéséhez.
Pályázni megépült épület, meg nem valósult terv esetében a terv, illetve tervi műfajon kívüli ötletek dokumentációjának benyújtásával lehet, az alábbi feltételek szerint.

Az EQUITONE célja, hogy a tervezett és/vagy megvalósult épületeken az EQUITONE anyagok változatos felhasználási lehetőségeinek, megvalósítási módjainak vonzó és kreatív, építészeti minőségében figyelemre érdemes példáit, illetve azok tervezőit díjazza, és ezzel támogassa a példaértékű referenciák és alkotóik széles körben való megismerését.

A pályázat benyújtásának feltételei:

A pályázat nyilvános.
Pályázó(k) építész tervező(k) lehet(nek).
A Pályázó pályázatának benyújtásával kifejezi, hogy a kiírás feltételeit és a bírálat eredményét magára nézve elfogadja, valamint hogy a jelen kiírás szerinti felhasználás harmadik személyjogát nem érinti, különösen pedig nem sérti. Ezzel kapcsolatban felmerülő minden jogkövetkezményt a Pályázó visel.
Egy Pályázó több művel is pályázhat, de azokat külön pályázatként kell benyújtania.

Nem nyújthat be pályázatot az a tervező, akinek esetében fennáll az alábbi körülmények bármelyike:
- A Bíráló Bizottság bármely tagjának, avagy a Kiíró vezető beosztású alkalmazottjának, vagy tulajdonosának, résztulajdonosának egyenes ági családtagja, vagy hozzátartozója
- A Bíráló Bizottság bármely tagjával, avagy a Kiíró vezető beosztású alkalmazottjával, vagy tulajdonosával, résztulajdonos ával közös üzleti, gazdasági érdekeltsége van
- A Bíráló Bizottság bármely tagjával, avagy a Kiíró vezető beosztású alkalmazottjával, vagy tulajdonosával, résztulajdonosával munkahelyi alá vagy fölérendeltségi viszonyban áll
- A Bíráló Bizottság bármely tag jával, avagy a Kiíró vezető beosztású alkalmazottjával, vagy tulajdonosával, résztulajdonosával a pályázat benyújtásának időpontjához képest egy éven belül lezárt (teljesített) tervezési munkában (beleértve a díjazott tervpályázati tervet is) szerzőtársak voltak.

Amennyiben a pályázatnak a Pályázó(k) mellett társszerzője is van, úgy annak hozzájáruló nyilatkozatát, illetve a díjazás esetére a megosztás arányát közölni, a pályázattal benyújtani szükséges.

 

Pályázati anyag az ÉPÍTÉSZEK számára:


- építési engedélyezési terv (az építési engedély feltétel, a jogerő nem 300 négyzetméter alatt bejelentés ), illetve
- használatba vételi engedéllyel rendelkező, megvalósult épület dokumentációja a tartalmi követelményeknél leírtak szerint.
A tervek és épületek esetében ugyancsak feltétel, hogy a tervezés helyszíne Magyarországon belül legyen.

Pályázati anyag az ÉPÍTÉSZHALLGATÓK számára:


E pályázatra kizárólag hallgatói munkával lehet jelentkezni, amely lehet diplomaterv, komplex tervezés, egyéb féléves tervek, vagy a hallgató kifejezetten e pályázat céljára készített munkája. Feltétel azonban, hogy a benyújtott terveken egyértelműen az EQUITONE szálcement homlokzatburkolati rendszereket használja Ehhez elengedhetetlen, hogy a hallgató megismerje az EQUITONE szálcement homlokzat burkolatokat, és a benyújtott pályamű esetén alkalmazza az EQUITONE tervezési szabályokat.
A pályázat zsűrije a tervezett épület EQUITONE anyagok változatos felhasználási lehetőségeit, illetve innovatív megoldásait várja az egyszerűtől a legbonyolultabbig.

Pályázati díjak, elismerések ÉPÍTÉSZEK számára:


Kiíró a pályázatra 800 000 Ft összdíjazást határozott meg. A díjak összege nem lehet kisebb, mint 80 .000, és nem lehet nagyobb, mint 3 00.000 Forint. A díjkeret tényleges felosztásáról e korlátok betartásával a BB dönt, a beérkezett pályamunkák alapján. A Kiíró a teljes összeget díjazásra kívánja fordítani, de fenntartja magának a jogot a díjkeret csökkentésére, amennyiben a pályamunkák színvonala azt indokolja.

Pályázati díjak, elismerések ÉPÍTÉSZHALLGATÓK számára:


A kiíró a 2020. évi pályázatra 300 000 Ft összdíjazást határozott meg.
A Kiíró fenntartja a lehetőséget, hogy a beérkezett anyagok alapján a Bíráló bizottság díjak és elismerések megosztását és díjazás módosítását kezdeményezze.

A bírálat szempontjai:


A Bíráló Bizottság (továbbiakban: azokat a pályaműveket részesíti előnyben, amelyek példaértékűen ötvözik a színvonalas építészeti és műszaki megoldásokat, és minél jobban szemléltetik az EQUITONE anyagok építészeti és kreatív lehetőségeit. A bírálat során szerepet játszhat még a fenti értékek bemutatásának minősége.

A benyújtandó pályázatok tartalmi és formai követelményei:
A pályázat benyújtásának feltétele az alábbiak online kitöltése:

 • jelentkezési adatlap,
 • részvételi és szerzői jogi nyilatkozat,
 • építtetői nyilatkozat.

Az alaki vagy tartalmi feltételeknek meg nem felelő pályázatokat a Bíráló Bizottság indoklás nélkül elutasíthatja.

Feltöltendő tervek, dokumentumok, pdf. formátumban:

 • helyszínrajz,
 • alaprajzok,
 • metszetek,
 • homlokzatok (összes),
 • műszaki leírás,
 • határozat az építési engedélyről (jogerő nem szükséges).

Feltöltendő továbbá:

 • min. 10 db színes fénykép (min. 1500x1000 képpont felbontásban, .jpg formátumban) az épületről és főként homlokzatairól, annak az építész által fontosnak ítélt részleteiről (terv ek esetében látványtervek, megépült épület esetén az elkészült épületről, esetleg a kivitelezés közbeni állapotról, ha az a homlokzat szerelését érdemben mutatja),
 • a homlokzatburkolat anyagának kiválasztása mellett szóló építészeti és műszaki érvek leírása (minimum 4 5 mondatos indokolás az anyag választásáról).
 • a fotók, rajzok, tervek, látványtervek referenciaként való felhasználására vonatkozó nyilatkozat

Határidők:


A pályázat benyújtási határideje: 2021. május 17.
Ünnepélyes díjátadó 2021. második negyedévében.