Brannklassifisering forklart for fasadespesifikasjoner

Brannklassifisering for kledningsmaterialer endres. Mens fasadeindustrien forventer og ønsker strengere lover om materialer, ser vi på hva dagens klassifiseringer betyr når vi spesifiserer materialer på bygninger i brannklasse 3 og over. Her dykker vi dypere inn i betydningen bak brannklassifisering EN 13501-1. Informasjonen kan hjelpe deg med å finne de riktige materialene til spesifisering og ha tillit til ditt valg, samtidig som det gir deg et tydeligere bilde av standarden på våre EQUITONE fasadesementmaterialer.

Hva betyr "reaksjon på brann"?

Reaksjon på brann fokuserer på oppførselen til materialene når de utsettes for varme eller ild.

Hva er den europeiske standarden for brannsikkerhet?

Euroclass-systemet er anerkjent som standarden for brannsikkerhet i hele Europa. Den klassifiserer reaksjonen på brann, samt evaluerer flere aspekter som antennbarhet, flammespredning, varmeutslipp, røykproduksjon og tilbøyelighet til å produsere dråpeflammer/partikler. Systemet ble introdusert av EU i 2000 for å fjerne handelshindringer mellom de enkelte medlemsland og sikre konsistente kvalitetsnivåer. Våre EQUITONE-materialer oppfyller den europeiske standarden EN 13501-1.

Hvordan deles Euroclass-systemet opp?

Den europeiske klassifiseringsstandarden EN 13501-1:2018 rangerer byggematerialer i syv klasser med hensyn til brannadferd: A1, A2, B, C, D, E og F. Samme dokument gir også en klassifisering av disse materialene med hensyn til røykutvikling (s1, s2 og s3) og dannelsen av dråpeflammer/partikler (d0, d1 og d2).

Brannklassifisering forklart for fasadespesifikasjoner

Betegnelsene er: Brannatferd Reaksjonen til brannklassifisering bestemmer hvor mye et materiale bidrar til oppførselen til brann. A2-s1, d0 er materialer som bidrar i ekstremt begrenset grad til brann, mens i den andre enden av skalaen er en F-klassifisering lett brennbar.En full oversikt finner du nedenfor: A1 = ikke-brennbare materialer A2 = bidrar i ekstremt begrenset grad til brann B, C, D = varierer fra svært begrenset til middels bidrag til brann E, F = høyt bidrag til brann A2-materialer og over, som inkluderer EQUITONE, kan trygt brukes i bygninger i brannklasse 3 og over.

Brannklassifisering forklart for fasadespesifikasjoner

Røykutvikling 'S'-delen av klassifiseringen refererer til den totale røyken som slippes ut i løpet av de første 10 minuttene av branneksponering: s1 = røykutvikling er svært begrenset. s2 = røykutvikling er begrenset. s3 = betydelig/kraftig røyk Dannelse av flammende dråper/partikler ‘D’-delen av klassifiseringen gjelder antall dråpeflammer og partikler som produseres i løpet av de første 10 minuttene av branneksponering. Indeksen er under: d0 = ingen brennende dråper eller partikler oppstår d1 = brennende dråper eller partikler slukker raskt. d2 = danning av brennende dråper eller partikler oppfyller ikke kravene til klasse d0 eller d1. I EQUITONE innser vi viktigheten av å forstå egenskapene til byggematerialer når vi spesifiserer de til ditt prosjekt. Med brennbarhet i bygningsmaterialer som et sentralt fokuspunkt i spesifikasjonstrinnet har EQUITONE en langvarig forpliktelse til å sikre at våre fibersementfasadematerialer oppfyller brannytelsesklassifiseringen A2-s1, d0 i henhold til EN 13501-1:2018.