Brandklassificering av fasadmaterial förklarad
2021-03-16
Brandklassificering av fasadmaterial förklarad
Brandklassificeringen av fasadmaterial håller på att ändras. Medan branschen för fasadmaterial förväntar sig och välkomnar strängare direktiv, tittar vi närmare på vad de nuvarande klassificeringarna innebär vid specificerande av material på byggnader över 3 våningar eller speciella verksamheter enligt Boverkets Byggregler.
Nytt hållbart liv för husfasad med återvunna fibercementskivor
2021-03-15
Nytt hållbart liv för husfasad med återvunna fibercementskivor
Återvinning av bastubänkar, gamla industriella glaspaneler och EQUITONE-fibercementskivor har använts här för att bekläda fasaden på detta innovativa pilotprojekt på Kronsbergs världsutställning i Hannover. Allt med tanke på den så kallade dolda "gråa energin" och hela energiförbrukningscykeln i en tillverkningsprocess, samt med tanke på att spara resurser.