Support

Support

Support

 

0.0 BIM-objekt

Med vores BIM-modeller til EQUITONE facadeplade skal du ikke længere fremstille vores produkter i 3D. Modellerne findes i bl.a. AutoCAD, Arkey, Revit og IFC. Desuden indeholder de praktiske oplysninger, så du nemt kan integrere vores materiale i din model. Det gør det nemt at vise dine kunder, hvorfor EQUITONE er det naturlige valg.

1.0 Fuger

Fugerne mellem facadepladerne må ikke lukkes, da eventuel fugt, som er kommet ind i konstruktionen, forsvinder via den kontinuerlige luftcirkulation."

Fugebredde
Mange års erfaring har vist, at den optimale bredde på fugen mellem større plader er 10 mm. Æstetisk er en 10 mm fuge pænest. 10 mm giver også montøren større tolerance ved montering af pladerne.
Mindste tilladte fugebredde : 8 mm. Maksimalt tilladte fugebredde: 12 mm.

2.0 Montering

2.0 Montering

2.0 Montering

2.1 Synlig montering

EQUITONE facadeplader kan monteres ved synlig fastgørelse med skruer på en underkonstruktion af stål- eller trælægter. EQUITONE facadeplader kan også nittes til en underkonstruktion af stål eller aluminium.

Alle fæstemidler har harmoniserede farver, som passer til facacepladen. Fæstemidlernes og underkonstruktionens placering afhænger af den dimensionerede vindbelastning, som facaden udsættes for.

2.2 Skjult montering

Skjult mekanisk montering kan anvendes på alle EQUITONE facadeplader. Bemærk, at dette er et præcisionssystem, hvilket betyder, at montage udføres af kompetente medarbejdere, der er blevet undervist af de respektive systemleverandører for at sikre et godt resultat..

På bagsiden af facadepladerne fikseres grund-beslagene med et anker i et boret hul, i henhold til leverandørens anvisning. Derefter sættes beslag på til ophængning på den bagvedliggende aluminiumskonstruktion.

For særlige typer af mekaniske ophængningssystemer henvises til teknisk afdeling. Skjult montering er velegnet til EQUITONE [tectiva], EQUITONE [linea], og 12 mm EQUITONE [natura], EQUITONE [natura] PRO, EQUITONE [pictura].

3.0 Underkonstruktion

EQUITONE facadeplader er både stærke og lette og kræver derfor en mindre/lettere underkonstruktion ved projektspecifikke krav sammenlignet med andre materialer.

Statik og stabilitet kontrolleres af konsulenter tilknyttet projektet i henhold til lokale normer og krav, der gælder for netop jeres projekt.

Certificering af den strukturelle stabilitet skal være i overensstemmelse med lokale bygningsreglementer og skal indhentes af bygningens ejer eller dennes repræsentant.

 

Normalt forekommende materialer i underkonstruktionen:

  • Træ

  • Aluminium

  • Stål

 

4.0 Bagvæg

Bærende væg


Bagvæggen er afgørende for det ventilerede facadesystems præstation. Hvis luftens bevægelse gennem bagvæggen er for stor, øges risikoen for vandgennemtrængning. Luft, der lækker gennem bagvæggen, udgør også en vej til til energitab, og skal dermed begrænses.

 

5.0 Detaljer

Terræn

Almindelige principper:
Placer pladerne mindst 150 mm over det endelige terræn for at:

  • Forhindre, at regnvand sprøjter op
  • Sikre, at der kommer luft ind i ventilationsspalten
  • Forhindre skadedyr i at nå op og ind til hulrummet. Åbning skal også sikres med sokkelsikring.

For at hindre vejrliget i at påvirke bagvedliggende bærende konstruktion, skal nederste kant af pladen slutte et stykke under konstruktionen – gå ned over soklen.

Der må ikke plantes noget i nærheden af luftindtaget, da planterne med tiden kan komme til at blokere luftstrømmen.

Du kan finde flere oplysninger i Montagevejledning, kontakt teknisk support.Thumbnail image

 

6.0 Drift og vedligehold

Generelt

Alle facader, uanset hvilket materiale der er anvendt, skal vedligeholdes regelmæssigt. På den måde kan man undgå unødige og høje omkostninger på længere sigt, samtidig med at byggeriet bibeholder sit flotte udseende. Hvis materialet ikke rengøres over en længere periode, risikerer man at snavs trænger så langt ind i materialets porer, at almindelig rengøring ikke længere er mulig. Byggeriet skal udformes med mulighed for adgang, så alle områder kan inspiceres og vedligeholdes.Forebyggende design

Støv, sod, olie, fedt osv. findes i luft og regnvand og kan sætte sig på en facade. Hvis man er omhyggelig med design og installation kan lokal forurening og vandskade undgås. Det opnår man ved at have passende tætningslister og god forsegling samt ved at være opmærksom på korroderbare materialer som zink, kobber, aluminium, stål osv. Hvor meget og hvor hurtigt de forskellige materialer bliver forurenet afhænger i væsentlig grad af overfladen, den kemiske stabilitet, hårdheden, porøsiteten og evnen til at blive elektrostatisk ladet.
Der bør tages hensyn til, hvordan byggeriet påvirkes af vejr og vind, samt hvordan vandet, der løber af materialet, påvirker andre materialer nedenunder.

 


Graffiti

Den UV-hærdede overfladebehandling af EQUITONE [pictura] og EQUITONE [natura pro] beskytter mod almindelig maling og spraymaling. De er glatte og kan rengøres. Overfladebehandlingen [pictura] og [natura pro] opfylder kravene for stederne de benyttes og testcyklus 2 i henhold til Quality Association for Anti-Graffiti eV om overfladebeskyttende antigraffitisystem (rapport ILF 4-013/2006 fra Institute for Paints and Inks eV). Bemærk, at når en graffitibeskyttelse lægges på pladerne, kan deres udseende forandres, da behandlingen påvirker den lysrefleksionsevne, pladernes farve har.

 


Rengøring


Der findes to måder at rengøre facader på, mekanisk og kemisk. I princippet skal man rengøre hele facadens overflade, da rengøring af dele af facaden kan resultere i farveforskelle.
Normale pletter kan vaskes af med en svamp og vand. Det er ikke tilladt at bruge slibematerialer, f.eks. ståluld osv, da de kan lave ridser i overfladen, som ikke kan fjernes.

 


Salpeterudtræk


Kalkudfældning kan undgås ved at håndtere pladerne korrekt. Pladerne skal opbevares på et tørt og ventileret sted. Pladerne skal altid beskyttes mod vejrliget. Under opbevaring må beskyttelsesmaterialet mellem pladerne ikke tages ud. Det fjernes først, når de skal bruges. Dog skal transportemballagen fjernes ved levering. Hvis pladerne er blevet våde i emballagen, skal al emballagen fjernes, og pladerne skal placeres, så de kan tørre ordentligt. Hvis der er kalkudfældning, kan det fjernes med en let syreopløsning, som kun må påføres på pladen (ikke på glas, aluminium osv.).Syreopløsningen må ikke tørre på overfladen, og der skal skylles efter med rigeligt vand.
Du kan finde flere oplysninger i montagevejledning, kontakt teknisk support.