Materialer til et mere bæredygtigt byggeri

 

Cradle to Cradle Certified, som på tværs af byggebranchen anses som en foretrukken bæredygtighedsstandard, giver arkitekter faktabaseret tredjepartsforsikring om, at EQUITONEs facadematerialer lever op til nogle af verdens højeste standarder indenfor bæredygtig. I dag er alle EQUITONE fibercement facadematerialer Cradle to Cradle-certificeret på bronzeniveau.

Se vores Cradle to Cradle-certifikat her.

 

 

C2C_Logo.jpeg

 

Læs mere om EQUITONEs Cradle to Cradle-certificerede facadematerialer.

Se materialer her

Byggestenen i bæredygtigt byggeri

Equitone materials designed for a sustainable tomorrow

Byggestenen i bæredygtigt byggeri

De materialer, vi bruger i byggeriet i dag, har en direkte indflydelse på vi mennesker og vores planets sundhed og velvære nu og i fremtiden. Cradle to Cradle Certified er en måde, hvorpå både leverandører af byggematerialer og arkitekter kan sikre, at de materialer og produkter, vi producerer og anvender i dag, er designet til at bane vejen for en sikker, retfærdig og bæredygtig fremtid.

Hvad er Cradle to Cradle-certificering?

What is Cradle to Cradle Certified?

Hvad er Cradle to Cradle-certificering?

Cradle to Cradle Certified er en holistisk produktstandard med flere forskelige kravsaspekter. Certificeringen fremmer en cirkulær tilgang til fremstilling af materialer ved brug af materialeingredienser, der er sikre og sunde for mennesker og planeten, fremstillet ansvarligt og designet til at muliggøre en cirkulær økonomi.

Hvorfor Cradle to Cradle-certificeret?

C2C a milestone on Equitone path to circularity

Hvorfor Cradle to Cradle-certificeret?

Med Cradle to Cradle-certificeringen af alle EQUITONEs materialer er vi et skridt nærmere vores mål om at omdanne vores 2030-ambitioner til meningsfuld handling, når det gælder intet affald til deponi, cirkulært design og byggeri med lav miljøpåvirkning. De standarder, der ligger til grund for en Cradle to Cradle-certificering udgør en ramme af best practice i absolut verdensklasse, der går godt i spænd med vores egne værdier om løbende forbedringer, innovation og samarbejde på tværs af værdikæden.

Takket være den holistiske tilgang, som Cradle to Cradle Certified bygger på, er det desuden nemt for arkitekter, designere og andre bygningsprofessionelle at afkode potentialet for, hvordan vores materialer kan hjælpe dem med at opnå deres egne ambitioner om bæredygtighed, cirkulæritet og miljøvenligt byggeri.

Sådan tildeles Cradle to Cradle Certified

Cradle to Cradle Certified er en af de mest ambitiøse, vidensbaserede tredjepartsstandarder indenfor bæredygtighed. Certificeringen tildeles baseret på en uafhængig vurdering af et produkt eller materiale i henhold til fem kernekategorier indenfor bæredygtighed:

 

Icon-Material-Health.png

Material Health: De anvendte ingredienser er verificeret som sikre for mennesker og miljø.

  

Icon-Product-circularity-C2C-Equitone.png

Product Circularity (Material Reutilization*): Materialet er designet til at muliggøre en cirkulær økonomi gennem regenererende ingredienser og procesdesign.

  

Icon-Product-clean-air-climate-protection-C2C-Equitone.png

Clean Air & Carbon (Renewable Energy and Carbon Management*): Materialet er fremstillet efter metoder, der hjælper med at beskytte ren luft, fremme vedvarende energi og reducere skadelige emissioner.

  

Icon-Product-water-soil-stewardship-C2C-Equitone.png

Water & Soil Stewardship (Water Stewardship*): Materialet er fremstillet med afsæt i at sikre rent vand og sund jord.

  

Icon-Product-social-fairness-C2C-Equitone.png

Social Fairness: Materialet er produceret på måder, der respekterer menneskerettigheder og bidrager til et retfærdigt samfund.

 

Certificering opnås baseret på stigende niveauer fra Basic** til Platinum. For at opnå certificering skal et materiale bedømmes (fra Basic til Platinum) i hver kategori, hvorefter fuld certificering tildeles til materialets laveste vurderingsniveau.

*Nogle af kategorinavnene er ændret mellem Cradle to Cradle Certified version 3.1 og version 4.0. * angiver kategorinavnet for version 3.1.
**Niveauet Basic tildeles kun for version 3.1 af Cradle to Cradle Certified Product Standard.

Bronze er kun begyndelsen

Bronze er kun begyndelsen

Bronze er kun begyndelsen

Alle EQUITONE facadematerialer er Cradle to Cradle-certificeret på bronzeniveau i henhold til version 3.1 af Cradle to Cradle Certified Product Standard.

Vores fibercementmaterialer har allerede opnået sølvniveau for materialegenbrug (Material Reutilization) og social retfærdighed (Social Fairness), og vi arbejder til stadighed målrettet på at opnå yderligere fremskridt mht. at mindske CO2-, vand- og energiaftryk i vores produktion.

Vi venter ikke på fremtiden

Equitone to grow sustainability and circularity initiatives

Vi venter ikke på fremtiden

Som en del af vores søgen efter at sikre, at vi udstyrer arkitekter med de bedst mulige materialer til at opnå deres egen cirkularitet og grønne bygningsambitioner, implementerer EQUITONE allerede et voksende antal bæredygtigheds- og cirkularitetsinitiativer i produktionen af vores Cradle to Cradle-certificerede produkter.

  • Vedvarende energi og solenergi. Den energi, som driver EQUITONEs tyske produktionsanlæg i Neubeckum, kommer fra et solpanelsystem på fabrikken, som er byens største. Eventuel yderligere energi, der kræves, købes fra vedvarende kilder, hvilket sikrer, at anlægget drives ved brug af vedvarende energi. 
  • Lukkede vandsystemer og ingen brug af drikkevand. EQUITONE bruger ikke drikkevand i fremstillingen og har implementeret lukkede vandsystemer for at sikre effektivitet og ansvarligt brug af ansvar.
  • Et tysk pilotprojekt for tilbagetagelse og genanvendelse af afskær fra EQUITONE-forhandlere giver en løsning på den stigende udfordring med at deponere materialer - og genererer en kilde af genbrugsmasse til nye facadematerialer.
  • Tæt samarbejde mellem EQUITONE og arkitekter i forsøgsprojekter omkring genbrug af eksisterende plader er med til at accelerere processerne for fjernelse af plader fra bygningsfacader, når de ikke længere er nødvendige, og geninstallation af disse plader på nye bygningsfacader.
  • Cirkulære initiativer til affaldshåndtering herunder genanvendelse af facademateriale til andre produkter som fx vejfyldningsmateriale.

Vil du vide mere om EQUITONEs Cradle to Cradle-certificerede facadematerialer.

Kontakt din lokale ekspert nu