Materjalid, mis tagavad parema tehiskeskkonna

 

Cradle to Cradle Certified, mida peetakse kogu ehitussektoris eelistatud kestlikkuse standardiks, annab arhitektidele faktipõhise ja kohese kinnituse, et EQUITONE’i fassaadimaterjalid vastavad maailma kõige rangematele kestlikkus nõuetele. Tänaseks on kõigile EQUITONE’i kiudtsemendist fassaadimaterjalidele omistatud sertifikaadi Cradle to Cradle Certified tase Bronze.

Vaadake meie sertifikaati Cradle to Cradle siit.

 

 

C2C_Logo.jpeg

 

Lugege rohkem EQUITONE’i fassaadimaterjalide kohta, millele on omistatud sertifikaat Cradle to Cradle Certified.

Võtke kohe ühendust oma kohaliku spetsialistiga

Keskkonnasõbraliku hoone ehitusplokk

Equitone materials designed for a sustainable tomorrow

Keskkonnasõbraliku hoone ehitusplokk

Materjalid, mida me praegu oma tehiskeskkonnas kasutame, mõjutavad otseselt inimeste ja planeedi tervist ning heaolu praegu ja tulevikus. Cradle to Cradle Certified on üks võimalus, kuidas nii ehitusmaterjalide tarnijad kui ka arhitektid saavad tagada, et materjalid ja tooted, mida me tänapäeval toodame ja kasutame, oleksid välja töötatud nii, et need tagavad turvalise, õiglase ja keskkonnasäästliku tuleviku.

Mis on Cradle to Cradle Certified?

What is Cradle to Cradle Certified?

Mis on Cradle to Cradle Certified?

Cradle to Cradle Certified on terviklik, mitut aspekti hõlmav tootestandard. Sertifitseerimine edendab ringluspõhist lähenemisviisi materjalide ja toodete tootmisele, kasutades koostisosi, mis on inimeste ja planeedi jaoks ohutud ja tervislikud, vastutustundlikult toodetud ning välja töötatud ringmajanduse võimaldamiseks.

Miks on vaja sertifikaati Cradle to Cradle Certified?

C2C a milestone on Equitone path to circularity

Miks on vaja sertifikaati Cradle to Cradle Certified?

Cradle to Cradle Certified võimaldab EQUITONE’il muuta oma 2030. aasta ambitsioonid – nulljäätmete ladustamine prügilasse, ringluspõhine disain ja võimalikult väike keskkonnamõju – sisuliseks tegevuseks. Sertifikaadi Cradle to Cradle nõuded on maailmatasemel raamistik parimatest tavadest, mis peegeldavad meie enda väärtusi, sealhulgas pidevat täiustamist, innovatsiooni ja koostööd kogu väärtusahelas.

Veel parem on see, et tänu sertifikaadi Cradle to Cradle Certified terviklikule olemusele saavad arhitektid, projekteerijad ja teised ehitusspetsialistid hõlpsasti kohe teavet, kuidas meie materjalid aitavad neil saavutada oma kestlikkuse, ringluspõhise ja keskkonnasäästliku ehitamise eesmärke.

Kuidas väljastatakse sertifikaati Cradle to Cradle Certified

Cradle to Cradle Certified on üks kõige ambitsioonikamaid teaduspõhiseid kolmanda poole kestlikkus standardeid. Sertifitseerimise aluseks on toote või materjali sõltumatu hindamine vastavalt viiele kriitilisele kestlikkuse kategooriale:

 

Icon-Material-Health.png

Materjali tervis: kasutatud koostisosad on inimeste ja keskkonna jaoks tõendatult ohutud.

  

Icon-Product-circularity-C2C-Equitone.png

Toote ringlussevõetavus (materjali korduskasutamine*): materjal on välja töötatud nii, et see võimaldab ringmajanduse elluviimist tänu taastuvatele koostisosadele ja protsessi olemusele.

  

Icon-Product-clean-air-climate-protection-C2C-Equitone.png

Puhas õhk ja süsinik (taastuvenergia ja süsiniku haldamine*): materjal on valmistatud viisil, mis aitab kaitsta õhu puhtust, edendada taastuvenergiat ja vähendada kahjulikke heitkoguseid.

  

Icon-Product-water-soil-stewardship-C2C-Equitone.png

Vee ja pinnase majandamine (veemajandus*): materjal on valmistatud viisil, mis kaitseb vee puhtust ja pinnase tervist.

  

Icon-Product-social-fairness-C2C-Equitone.png

Sotsiaalne õiglus: materjal on valmistatud viisil, millega austatakse inimõigusi ning aidatakse kaasa õiglase ja erapooletu ühiskonna väljakujunemisele.

 

Sertifitseerimist viiakse ellu toimimise tõhususe kasvavate tasemete alusel, alates tasemest Basic** kuni tasemeni Platinum. Sertifikaadi saamiseks antakse materjalile igas kategoorias hinnang (alates Basic kuni Platinum), seejärel omistatakse lõplik sertifikaat vastavalt materjali madalaimale toimimise hinnangule.

*Võrreldes sertifikaadi Cradle to Cradle Certified versiooniga 3.1 on versioonis 4.0 muudetud mõnede kategooriate nimesid. * tähistab kategooria nime versioonis 3.1.
**Tase Basic antakse ainult Cradle to Cradle Certified tootestandardi versiooni 3.1 puhul.

Bronze on vaid algus

Bronze on vaid algus

Bronze on vaid algus

Kõigile EQUITONE’i kiudtsemendist fassaadimaterjalidele on omistatud sertifikaadi Cradle to Cradle Certified tase Bronze vastavalt Cradle to Certified tootestandardi versioonile 3.1.

Meie materjalid on juba saavutanud taseme Silver materjalide korduskasutamise ja sotsiaalse õigluse osas ning me teeme juba tublisti tööd selle nimel, et kiirendada oma tegevuse süsiniku-, vee- ja energiajalajälje vähendamist.

Me ei jää ootama tulevikku

Equitone to grow sustainability and circularity initiatives

Me ei jää ootama tulevikku

Meie püüdluste raames varustada arhitekte parimate võimalike materjalidega, et nad saavutaksid oma ringluspõhise ja keskkonnasäästliku ehituse eesmärgid, rakendab EQUITONE juba praegu üha rohkem kestlikkuse ja ringmajandusega seotud algatusi oma toodete tootmisel, millele on omistatud sertifikaat Cradle to Cradle Certified.

  • Taastuvenergia ja päikeseenergia: EQUITONE’i Saksamaal Neubeckumis asuvas tootmisüksuses toodetavate EQUITONE’i fassaadimaterjalide valmistamisel kasutatakse energiat, mis saadakse suurimast päikesepaneelide süsteemist linnas. Lisaenergia, kui seda peaks vaja olema, ostetakse taastuvatest allikatest. Sel viisil tagame, et tehases kasutatakse ainult taastuvenergiat.
  • Suletud ahelaga veesüsteemid ja tehnilise vee kasutamine: EQUITONE ei kasuta tootmises joogivett, vaid on kasutusele võtnud suletud ahelaga veesüsteemid, et tagada vee maksimaalselt vastutustundlik ja tõhus kasutamine.
  • Täieliku ringmajanduse eesmärgi saavutamiseks katsetame erinevaid viise, et mitte teha kompromisse meie kvaliteedistandardite osas. Meie tehastes Saksamaal ja Belgias on käivitatud mitu katseprojekti, et leida parim viis jäätmete korduskasutamiseks meie tootmisjäätmete tsüklis. Need projektid on praegu hindamisetapis ja neid laiendatakse lähikuudel ja -aastatel.
  • EQUITONE’i ja arhitektide tihe koostöö eksperimentaalprojektides eesmärgiga võimaldada olemasolevate paneelide taaskasutamist kiirendab protsesse, mis on seotud paneelide eemaldamisega hoonete fassaadilt, kui neid enam ei vajata, ja nende paneelide uuesti paigaldamisega uute hoonete fassaadidele.
  • Ringluspõhised algatused jäätmete kõrvaldamiseks, sealhulgas fassaadimaterjali ringlussevõtt teiste ehitusmaterjalide valmistamiseks.

Lugege rohkem EQUITONE’i fassaadimaterjalide kohta, millele on omistatud sertifikaat Cradle to Cradle Certified.

Võtke kohe ühendust oma kohaliku spetsialistiga