Medžiagos geresnei fizinei infrastruktūrai

 

„Cradle to Cradle“ sertifikatas, statybų pramonėje plačiai vertinamas kaip pageidaujamas tvarumo standartas, suteikia architektams faktais pagrįstą, iš pirmo žvilgsnio aiškią garantiją, kad EQUITONE fasado medžiagos atitinka vienus iš griežčiausių pasaulyje tvarumo reikalavimų. Šiuo metu visoms EQUITONE pluoštinio cemento fasado medžiagoms yra suteiktas „Cradle to Cradle“ bronzos sertifikatas.

Peržiūrėkite mūsų „Cradle to Cradle“ sertifikatą čia.

 

 

C2C_Logo.jpeg

 

Sužinokite daugiau apie EQUITONE fasado medžiagas, kurioms suteiktas„Cradle to Cradle“ sertifikatas

Kreipkitės į vietos specialistą dabar

Pagrindinis ekologiškos statybos elementas

„Equitone“ medžiagos – tvariam rytojui

Pagrindinis ekologiškos statybos elementas

Medžiagos, kurias naudojame savo fizinėje infrastruktūroje, daro tiesioginį poveikį žmonių ir planetos sveikatai ir gerovei dabar ir ateityje. „Cradle to Cradle“ sertifikatas yra vienas iš būdų įrodyti statybinių medžiagų tiekėjams ir architektams, kad medžiagos ir gaminiai, kuriuos gaminame ir naudojame šiandien, sukurti taip, kad garantuotų saugų, lygiateisišką ir tvarų rytojų.

Kas yra „Cradle to Cradle“ sertifikatas?

Kas yra „Cradle to Cradle“ sertifikatas?

Kas yra „Cradle to Cradle“ sertifikatas?

„Cradle to Cradle“ sertifikatas – tai visapusiškas daugelį savybių apimantis gaminių standartas. Sertifikavimu skatinamas žiedinė medžiagų ir gaminių gamyba naudojant žmonėms ir planetai saugias ir sveikas sudedamąsias dalis, kurios gaminamos atsakingai ir sukurtos taip, kad užtikrintų žiedinę ekonomiką.

Kodėl reikėtų gauti „Cradle to Cradle“ sertifikatą?

C2C – svarbus etapas „Equitone“ kelyje į žiediškumą

Kodėl reikėtų gauti „Cradle to Cradle“ sertifikatą?

„Cradle to Cradle“ sertifikatas suteikia EQUITONE galimybę savo 2030 m. siekius, kad į sąvartynus nepatektų jokių atliekų, būtų vykdomas žiedinis projektavimas ir daromas kuo mažesnis poveikis aplinkai, paversti prasmingais veiksmais. „Cradle to Cradle“ sertifikavimo reikalavimai – tai pasaulinio lygio geriausios patirties sistema, atspindinti mūsų pačių vertybes, įskaitant nuolatinį tobulėjimą, inovacijas ir bendradarbiavimą visoje vertės grandinėje. O visapusiškas „Cradle to Cradle“ sertifikato pobūdis leidžia architektams, dizaineriams ir kitiems statybos specialistams iš karto suprasti, kaip mūsų medžiagos gali padėti įgyvendinti jų pačių tvarumo, žiediškumo ir ekologiškos statybos siekius.

Kaip suteikiamas „Cradle to Cradle“ sertifikatas

„Cradle to Cradle“ sertifikatas yra vienas ambicingiausių moksliškai pagrįstų trečiosios šalies tvarumo standartų. Sertifikatas suteikiamas remiantis nepriklausomu gaminio ar medžiagos vertinimu pagal penkias svarbiausias tvarumo kategorijas:

 

Icon-Material-Health.png

Medžiagų sveikumas: patvirtinama, kad naudojamos sudedamosios dalys yra saugios žmonėms ir aplinkai.

  

Icon-Product-circularity-C2C-Equitone.png

Gaminio žiediškumas (pakartotinis medžiagų panaudojimas*): medžiaga kuriama taip, kad dėl regeneruojančiųjų sudedamųjų dalių ir proceso projektavimo prisidėtų prie žiedinės ekonomikos.

  

Icon-Product-clean-air-climate-protection-C2C-Equitone.png

Švarus oras ir anglis (atsinaujinančioji energija ir anglies dioksido valdymas*): medžiaga gaminama taip, kad padėtų apsaugoti švarų orą, prisidėtų prie atsinaujinančiosios energijos ir leistų mažinti kenksmingų teršalų išmetimą.

  

Icon-Product-water-soil-stewardship-C2C-Equitone.png

Vandens ir dirvožemio valdymas (vandens valdymas*): medžiaga gaminama taip, kad būtų išsaugomas švarus vanduo ir sveikas dirvožemis.

  

Icon-Product-social-fairness-C2C-Equitone.png

Socialinis teisingumas: medžiaga gaminama laikantis žmogaus teisių ir prisidedant prie sąžiningos ir lygiateisės visuomenės kūrimo.

 

Sertifikate nurodomas efektyvumo lygis – nuo pagrindinio** iki platininio. Norint gauti sertifikatą, kiekvienoje kategorijoje medžiagai suteikiamas įvertis (nuo pagrindinio iki platininio), o tada išduodamas sertifikatas pagal mažiausią medžiagos eksploatacinių savybių įvertį.

* Kai kurių kategorijų pavadinimai nuo „Cradle to Cradle“ sertifikato 3.1 versijos iki 4.0 versijos pakito. * reiškia 3.1 versijos kategorijos pavadinimą. 
** Pagrindinis lygis suteikiamas tik pagal „Cradle to Cradle“ sertifikuoto gaminio standarto 3.1 versiją.

Bronza – tik pradžia

„Equitone“ C2C medžiagų vertinimo lentelė

Bronza – tik pradžia

Visoms EQUITONE pluoštinio cemento fasado medžiagoms suteiktas „Cradle to Cradle“ bronzos sertifikatas pagal „Cradle to Cradle“ gaminio sertifikavimo standarto 3.1 versiją.

Kai kurioms mūsų medžiagoms jau suteikiamas sidabro įvertis už pakartotinį medžiagų panaudojimą ir socialinį teisingumą, be to, intensyviai dirbame, kad sparčiau mažintume anglies dioksido, vandens ir energijos pėdsaką.

Nelaukiame ateities

„Equitone“ plėtoja tvarumo ir žiediškumo iniciatyvas

Nelaukiame ateities

Siekdama užtikrinti, kad architektai gautų geriausias įmanomas medžiagas žiediškumo ir ekologiškos statybos ambicijoms įgyvendinti, EQUITONE įgyvendina vis daugiau tvarumo ir žiediškumo iniciatyvų gamindama pagal „Cradle to Cradle“ sertifikuojamus gaminius.

  • Atsinaujinančioji energija ir saulės energija: EQUITONE fasado medžiagos gaminamos Noibekume (Vokietija) esančioje EQUITONE gamykloje, kuriai energija tiekiama iš didžiausios mieste saulės baterijų plokščių sistemos. Visa papildoma energija įsigyjama iš atsinaujinančiųjų šaltinių, kad gamyba vyktų visą laiką naudojant atsinaujinančiąją energiją.
  • Uždaro ciklo vandens sistemos ir negeriamojo vandens naudojimas: gamyboje EQUITONE nenaudoja geriamojo vandens ir yra įrengusi uždaro ciklo vandens sistemas – taip ji prisiima didžiausią atsakomybę už vandenį ir užsitikrina efektyvumą.
  • Siekdami tikslo pereiti prie visiškai žiedinės ekonomikos, išbandome įvairius būdus, kad nenusižengtume savo aukštos kokybės standartams. Mūsų gamyklose Vokietijoje ir Belgijoje pradėti keli bandomieji projektai, kuriais siekiama rasti geriausią būdą vėl įtraukti atliekas į gamybos atliekų ciklą. Kol kas vis dar vyksta vertinamo etapas, bet artimiausiais mėnesiais ir metais projektai įsibėgės.
  • Glaudus EQUITONE ir architektų bendradarbiavimas eksperimentiniuose projektuose, vykdomuose siekiant pakartotinai panaudoti esamas plokštes, pagreitina plokščių nuėmimo nuo pastatų fasadų, kai jos nebereikalingos, ir jų pakartotinio montavimo ant naujų pastatų fasadų procesus.
  • Žiedinės atliekų šalinimo iniciatyvos, įskaitant fasado medžiagos perdirbimą į kitas statybines medžiagas.

Sužinokite daugiau apie EQUITONE fasado medžiagas, kurioms suteiktas „Cradle to Cradle“ sertifikatas.

Kreipkitės į vietos specialistą dabar