Materiāli labākai apbūvētajai videi

 

Cradle to Cradle Certified sertifikāts, kas celtniecības nozarē tiek plaši uzskatīts par vienu no labākajiem ilgtspējas standartiem, sniedz arhitektiem tūlītēju, ar faktiem pamatotu garantiju, ka EQUITONE fasādes materiāli atbilst vienam no pasaulē stingrākajiem ilgtspējas standartiem. Pašlaik visiem EQUITONE šķiedrcementa fasādes materiāliem ir piešķirts Cradle to Cradle Certified bronzas līmeņa sertifikāts.

Šeit varat apskatīt mūsu Cradle to Cradle sertifikātu.

 

 

C2C_Logo.jpeg

 

Uzziniet vairāk par EQUITONE fasādes materiāliem, kuriem ir piešķirts Cradle to Cradle Certified sertifikāts.

Sazinieties ar vietējo speciālistu

Zaļās būvniecības stūrakmens

Equitone materials designed for a sustainable tomorrow

Zaļās būvniecības stūrakmens

Materiāli, ko pašlaik izmantojam celtniecībā, tieši ietekmē cilvēku un planētas veselību un labklājību gan tagad, gan turpmāk. Cradle to Cradle Certified ir viens no veidiem, kā celtniecības materiālu piegādātāji un arhitekti var garantēt to, ka materiāli un produkti, ko radām un izmantojam šodien, ir veidoti tā, lai nodrošinātu drošu, taisnīgu un ilgtspējīgu nākotni.

Kas ir Cradle to Cradle Certified?

What is Cradle to Cradle Certified?

Kas ir Cradle to Cradle Certified?

Cradle to Cradle Certified ir holistisks, ar vairākiem kritērijiem pamatots produktu standarts. Šī sertifikācija veicina aprites ekonomikas principiem atbilstošu jeb apritīgu pieeju materiālu un produktu ražošanai, izmantojot drošas, cilvēku un planētas veselībai nekaitīgas un atbildīgi iegūtas izejvielas, kas ir izvēlētas tā, lai būtu iespējams nodrošināt aprites ekonomiku.

Kāpēc tieši Cradle to Cradle Certified?

C2C a milestone on Equitone path to circularity

Kāpēc tieši Cradle to Cradle Certified?

Cradle to Cradle Certified ļauj mums, EQUITONE komandai, veikt jēgpilnas darbības, lai sasniegtu mūsu 2030. gadam izvirzītos mērķus panākt to, lai mūsu materiāli nenonāktu izgāztuvē, nodrošināt aprites ekonomikas principiem atbilstošu dizainu un pēc iespējas mazināt ietekmi uz apkārtējo vidi. Cradle to Cradle sertifikācijas prasības veido pasaules klases paraugprakses sistēmu, kas atbilst mūsu vērtībām, tostarp centieniem nodrošināt nepārtrauktu pilnveidi, jauninājumus un sadarbību visā vērtības ķēdē.

Turklāt, pateicoties Cradle to Cradle Certified holistiskajai pieejai, arhitekti, projektētāji un citi celtniecības nozares speciālisti uzreiz var redzēt, kā mūsu materiāli var palīdzēt viņiem sasniegt viņu mērķus ilgtspējas, aprites ekonomikas un zaļās būvniecības jomā.

Kā tiek piešķirts Cradle to Cradle Certified sertifikāts

Cradle to Cradle Certified ir viens no vērienīgākajiem zinātniski pamatotajiem trešo personu izstrādātajiem ilgtspējas standartiem. Sertifikātu piešķir, pamatojoties uz neatkarīgu produkta vai materiāla vērtējumu piecās būtiskās ilgtspējas kategorijās:

 

Icon-Material-Health.png

Materiāla nekaitīgums: izmantotās izejvielas ir pārbaudītas un atzītas par cilvēkiem un videi nekaitīgām.

  

Icon-Product-circularity-C2C-Equitone.png

Produkta apritīgums (Materiāla atkārtota izmantošana*): izmantojot reģeneratīvas izejvielas un procesus, attiecīgais materiāls ir veidots tā, lai būtu iespējams nodrošināt aprites ekonomiku.

  

Icon-Product-clean-air-climate-protection-C2C-Equitone.png

Tīrs gaiss un oglekļa emisiju pārvaldība (Atjaunīgā enerģija un oglekļa emisiju pārvaldība*): attiecīgā materiāla ražošanā tiek izmantoti procesi, kas ļauj novērst gaisa piesārņojumu, veicina atjaunīgās enerģijas izmantošanu un ļauj mazināt kaitīgās emisijas.

  

Icon-Product-water-soil-stewardship-C2C-Equitone.png

Ūdens un augsnes pārvaldība (Ūdens pārvaldīb*): attiecīgā materiāla ražošanā tiek izmantoti procesi, kas ļauj novērst ūdens piesārņojumu un saglabāt augsnes veselību.

  

Icon-Product-social-fairness-C2C-Equitone.png

Sociālais taisnīgums: attiecīgā materiāla ražošanas procesā tiek ievērotas cilvēktiesības un sekmēta taisnīgas un vienlīdzīgas sabiedrības veidošanās.

 

Sertifikāti, sākot ar pamata līmeni** un beidzot ar platīna līmeni, tiek piešķirti, pamatojoties uz attiecīgi arvien augstākiem ilgtspējas rādītājiem. Sertifikācijas nolūkos materiālam vispirms tiek piešķirts atsevišķs vērtējums katrā no minētajām kategorijām (no pamata līmeņa līdz platīna līmenim) un pēc tam tiek piešķirts sertifikāts, kas atbilst zemākajam iegūtajam vērtējumam.

*Daži Cradle to Cradle Certified 4.0 redakcijā lietotie kategoriju nosaukumi atšķiras no tiem, kas ir lietoti standarta 3.1. redakcijā. Standarta 3.1. redakcijā lietotie nosaukumi ir atzīmēti ar zvaigznīti.
**Pamata līmeņa sertifikātu piešķiršana ir paredzēta tikai Cradle to Cradle Certified produktu standarta 3.1. redakcijā.

Bronza ir tikai sākums

Bronza ir tikai sākums

Bronza ir tikai sākums

Visiem EQUITONE šķiedrcementa fasādes materiāliem ir piešķirts Cradle to Cradle Certified bronzas līmeņa sertifikāts saskaņā ar Cradle to Cradle Certified produktu standarta 3.1. redakciju.

Materiālu atkārtotas izmantošanas un sociālā taisnīguma jomā mūsu materiāli jau ir saņēmuši sudraba vērtējumu, un cītīgi strādājam, lai panāktu straujāku progresu attiecībā uz mūsu uzņēmuma oglekļa, ūdens un enerģijas izmantojuma pēdas nospiedumu.

Nesēžam, rokas klēpī salikuši

Equitone to grow sustainability and circularity initiatives

Nesēžam, rokas klēpī salikuši

Cenšoties nodrošināt, lai arhitektiem būtu pieejami labākie iespējamie materiāli, kas ļauj sasniegt viņu mērķus aprites ekonomikas un zaļās būvniecības jomā, jau tagad Cradle to Cradle Certified sertifikātu ieguvušo EQUITONE produktu ražošanā arvien plašāk īstenojam dažādas ilgtspējas un aprites ekonomikas iniciatīvas.

  • Atjaunīgā enerģija un saules enerģijas paneļi: EQUITONE ražotnē Neibekumā (Neubeckum), Vācijā, fasādes materiālu ražošanai nepieciešamo enerģiju nodrošina pilsētā lielākā saules paneļu sistēma. Ja nepieciešams, tiek iegādāta papildu elektroenerģija no atjaunīgiem energoresursiem, tādējādi nodrošinot, ka ražotnē tiek izmantota tikai atjaunīgā enerģija.
  • Noslēgtas ūdens sistēmas un nedzeramā ūdens izmantošana: EQUITONE ražošanas procesā netiek izmantots dzeramais ūdens, un esam ieviesuši noslēgtas ūdens sistēmas, lai nodrošinātu iespējami atbildīgu un efektīvu ūdens izmantošanu.
  • Lai sasniegtu savu mērķi un nodrošinātu pilnīgu aprites ekonomiku, izmēģinām dažādas pieejas, lai nepieļautu kompromisus attiecībā uz mūsu augstajiem kvalitātes standartiem. Mūsu ražotnēs Vācijā un Beļģijā ir uzsākti vairāki izmēģinājuma projekti, kuru mērķis ir rast labāko veidu, kā atkritumus atkal iekļaut ražošanas ciklā. Šie projekti pašlaik atrodas izvērtēšanas stadijā, un tuvākajos mēnešos un gados tie tiks īstenoti plašākā mērogā.
  • Cieša sadarbība starp EQUITONE un arhitektiem, īstenojot eksperimentālus projektus, kuru mērķis ir nodrošināt esošo paneļu atkārtotu izmantošanu,paātrina paneļu noņemšanu no ēku fasādēm, kad tie vairs nav vajadzīgi, un šo pašu paneļu uzstādīšanu uz jaunu ēku fasādēm.
  • Ar aprites ekonomiku saistītas iniciatīvas, kuru mērķis ir likvidēt atkritumus, tostarp, pārstrādājot fasādes materiālus citos celtniecības materiālos

Uzziniet vairāk par EQUITONE fasādes materiāliem, kuriem ir piešķirts Cradle to Cradle Certified sertifikāts.

Sazinieties ar vietējo speciālistu