Material gjorda för en bättre byggd miljö

 

Cradle to Cradle Certified, som allmänt anses inom byggbranschen som en föredragen hållbarhetsstandard, ger arkitekter en faktabaserad och ögonblicklig försäkran om att EQUITONEs fasadmaterial uppfyller några av världens mest rigorösa hållbarhetsstandarder. Idag är alla EQUITONE fibercementfasadmaterial Cradle to Cradle-certifierade på bronsnivå.

Se vårt Cradle to Cradle-certifikat här.

 

 

C2C_Logo.jpeg

 

Läs mer om EQUITONEs Cradle to Cradle-certifierade fasadmaterial.

Se material här

Byggstenen för hållbart byggande

Equitone materials designed for a sustainable tomorrow

Byggstenen för hållbart byggande

Materialen vi använder i vår byggda miljö idag har en direkt inverkan på människors och jordklots hälsa och välbefinnande nu – och i framtiden. Cradle to Cradle Certified är ett sätt som både byggmaterialleverantörer och arkitekter kan säkerställa att de material och produkter vi tillverkar och använder idag är utformade för att möjliggöra en säker, rättvis och hållbar morgondag.

Vad betyder Cradle to Cradle-certifierad?

What is Cradle to Cradle Certified?

Vad betyder Cradle to Cradle-certifierad?

Cradle to Cradle Certified är en holistisk produktstandard med flera attribut. Certifieringen främjar ett cirkulärt tillvägagångssätt för att tillverka material och produkter med ingredienser som är säkra och hälsosamma för människor och planeter, tillverkade på ett ansvarsfullt sätt och utformade för att möjliggöra en cirkulär ekonomi.

Varför Cradle to Cradle-certifierad?

C2C a milestone on Equitone path to circularity

Varför Cradle to Cradle-certifierad?

Cradle to Cradle Certified ger EQUITONE en väg för att omvandla våra 2030-ambitioner för noll avfall till deponi, cirkulär design och den lättaste möjliga miljöpåverkan till meningsfull handling. Cradle to Cradle-certifieringskraven erbjuder ett ramverk i världsklass av bästa praxis som speglar våra egna värderingar, inklusive ständiga förbättringar, innovation och samarbete över hela värdekedjan.

Ännu bättre, den holistiska karaktären hos Cradle to Cradle Certified gör det enkelt för arkitekter, designers och andra aktörer inom byggbranschen att omedelbart se hur våra material kan hjälpa dem att uppnå sina egna ambitioner för hållbarhet, cirkularitet och grönt byggande.

 

Hur Cradle to Cradle Certified tilldelas

Cradle to Cradle Certified är en av de mest ambitiösa vetenskapsbaserade hållbarhetsstandarderna från tredje part. Certifiering tilldelas baserat på oberoende bedömning av en produkt eller ett material enligt fem kritiska kategorier av hållbarhetsprestanda:

 

Icon-Material-Health.png

Material Health: de ingående komponenterna som används är garanterade som säkra för människor och miljö.

  

Icon-Product-circularity-C2C-Equitone.png

Product Circularity (Material Reutilization*): materialet är designat för att möjliggöra en cirkulär ekonomi genom regenerativa ingredienser och processdesign.

  

Icon-Product-clean-air-climate-protection-C2C-Equitone.png

Clean Air & Carbon (Renewable Energy and Carbon Management*): materialet är tillverkat på ett sätt som hjälper till att skydda ren luft, främja förnybar energi och minska skadliga utsläpp.

  

Icon-Product-water-soil-stewardship-C2C-Equitone.png

Water & Soil Stewardship (Water Stewardship*): materialet är tillverkat på ett sätt som skyddar rent vatten och frisk jord.

  

Icon-Product-social-fairness-C2C-Equitone.png

Social Fairness: materialet är gjort på sätt som respekterar mänskliga rättigheter och bidrar till ett rättvist och skäligt samhälle.

 

Certifiering uppnås baserat på stigande prestandanivåer, från Basic** till Platinum. För att uppnå certifiering får ett material ett betyg (från Basic till Platinum) i varje kategori, sedan tilldelas full certifiering till materialets lägsta prestandabetyg.

*Några av kategorinamnen har ändrats mellan Cradle to Cradle Certified version 3.1 och version 4.0. * indikerar kategorinamnet för version 3.1.
**Nivån “Basic” tilldelas endast för version 3.1 av Cradle to Cradle Certified Product Standard.

Brons är bara början

Brons är bara början

Brons är bara början

Alla EQUITONE fasadmaterial av fibercement är Cradle to Cradle-certifierade på bronsnivå enligt version 3.1 av Cradle to Cradle Certified Product Standard.

Våra material får redan nu bedömningen Silver för kategorierna Materialåteranvändning och Social Rättvisa och vi arbetar hårt för förbättringar i vår verksamhets kol-, vatten- och energifotavtryck.

Vi väntar inte på framtiden

Equitone to grow sustainability and circularity initiatives

Vi väntar inte på framtiden

Som en del i vår strävan att säkerställa att vi utrustar arkitekter med bästa möjliga material för att uppnå sina egna cirkulära och gröna byggnadsambitioner, implementerar EQUITONE redan ett växande antal hållbarhets- och cirkulära initiativ i produktionen av våra Cradle to Cradle-certifierade produkter.

  • Förnybar energi och solenergi: EQUITONEs fasadmaterial som tillverkas vid EQUITONEs tyska tillverkningsanläggning i Neubeckum drivs av stadens största solpanelssystem. All ytterligare energi som krävs köps från förnybara källor, vilket säkerställer att anläggningen tillverkas med förnybar energi.
  • Slutna vattensystem och användning av icke-dricksvatten: EQUITONE använder inte dricksvatten i tillverkningen och har implementerat slutna vattensystem för att säkerställa maximalt vattenansvar och effektivitet.
  • Ett tyskt pilotprogram för att ta tillbaka och återvinna spill från EQUITONE-återförsäljare tillhandahåller en lösning för den ökande utmaningen med deponi av material - och genererar en källa till återvunnet innehåll för nya fasadmaterial.
  • Ett nära samarbete mellan EQUITONE och arkitekter i pilotprojekt för att möjliggöra återanvändning av befintliga skivor påskyndar processerna för att ta bort skivor från byggnadsfasader när de inte längre behövs, och återinstallation av dessa skivor på nya byggnadsfasader.
  • Cirkulära initiativ för att eliminera avfall inklusive återvinning av fasadmaterial till andra produkter, såsom vägfyllnadsmaterial.

Vill du veta mer om EQUITONEs Cradle to Cradle-certifierade fasadmaterial.

Kontakta din lokala expert nu