EQUITONE [textura]

Kulör

EQUITONE [textura] är ett lätt skinande fibercementmaterial lämpligt för fasaddesign med färger i fokus. Den släta, finkorniga ytstrukturen i kombination med en stark beläggning ger materialet en långvarig kvalitet.

Fasadpanelerna finns i en mängd olika färger och underhållet av fibercementmaterialet är minimalt vilket gör fasaden lätt att hålla.

Projekt