EQUITONE [textura]

Kulör

EQUITONE [textura] är ett lätt skinande fibercementmaterial lämpligt för fasaddesign med färger i fokus. Den släta, finkorniga ytstrukturen i kombination med en stark beläggning ger materialet en långvarig kvalitet.

Fasadpanelerna finns i en mängd olika färger och underhållet av fibercementmaterialet är minimalt vilket gör fasaden lätt att hålla.

Tekniske specifikationer

Tjocklek Skivstorlekar Vikt
8 mm 2500 x 1250 mm 15,4 kg/m2
3100 x 1250 mm
12 mm 2500 x 1250 mm 22,8 kg/m2
3100 x 1250 mm
Gäller renkapade skivor

Projekt