Cirkulär design

God design spelar stor roll. Skillnaden mellan konst och vanligt. Mellan komfort och obehag. Mellan avfall och effektivitet.  Genom att arbeta med experter inom och utanför byggnadsbranschen vill vi tänka om hur våra material projekteras och brukas, inte enbart för att minska avfall och förorening, utan också förhindra att negativa resultat skapas över huvud taget.

Vår startpunkt

Vår startpunkt

Vår startpunkt

Sedan 1905 har vi utvecklat beklädnadslösningar som uppfyller de grundläggande principerna för cirkulär konstruktion. Inte endast beroende på deras innehåll, styrka och hållbarhet, utan också på grund av det sätt som de utformas. EQUITONE:s material är utformade som ett system – de är enkla att lägga till, ta bort, anpassa, ersätta och demontera for återvinning.

 

EQUITONE_Icone_7.svg

Modulär

 

EQUITONE_Icone_5.svg

Enkel att demontera

 

EQUITONE_Icone_2.svg

Hållbar (mer än 50 år)

 

 

lightweight.png

Lättvikt

Vårt mål

Vårt mål

Vårt mål

År 2030 önskar vi att kunna samla in och återvinna avfall längs värdekedjan samt att möjliggöra och främja återanvändningen av begagnade EQUITONE-paneler. Vårt mål är att fortsätta att stödja arkitekter i sina ansträngningar att utforma cirkulär byggnader – byggnader som är 1. modulära, 2. med minimalt avfall, och 3. utformade med återanvända byggnadskomponenter.

 

 

Vår handlingsplan

 

CD1.jpg

EQUITONE's ambition

CD2.jpg

The growing importance of circular design

CD3.jpg

Circularity as a priority area for R&D

CD4.jpg

Using creativity as a driver for circularity

CD5.jpg

Placing sustainability at the heart of our innovation

CD6.jpg

Turning the wheels of change through transparency & data

Under de senaste åren har vi radikalt förändrat det sätt på vilket vi utför våra innovationer
och koncentrerat oss på två huvudutmaningar: cirkulär ekonomi och koldioxidsminskning.

Eric Bertrand, innovationschef

 

Projekt

Cirkulär byggnadsdesign förekommer i många olika former.
Bläddra igenom våra senaste projekt för att tända din inspiration.

Gå vidare cirkulärt med oss

Gå vidare cirkulärt med oss

Gå vidare cirkulärt med oss

Ladda ned vår planerings- och tillämpningsguide och projektera bort avfall tillsammans med oss.
Dela dina cirkulära byggnadsprojekt med @equitone_facade och #ExploringCircularity.

 

 

Har du frågor?

 

Läs Frågor och svar   Kontakta oss