Service och reklamationsformulär

För att vi ska kunna hjälpa dig och kunna ge dig den bästa servicen så ber vi dig göra följande: 
Fyll i nedanstående dokument med faktura, order ,foton m m. 
Desto grundligare information du anger desto enklare och snabbare kommer vi kunna hjälpa dig. 

Vi vill även be dig ta del av våra Garantibestämmelser för fasad.​

Etex Nordic A/S levererar miljontals kvadratmeter fasadprodukter varje år, vilket lyckligtvis sällan ger upphov till klagomål, men för att vi ska kunna behandla din förfrågan korrekt och hitta orsaken behöver vi ha detaljerad information redan från början. Allt för att du ska få en snabb och korrekt återkoppling. 

Ett svarsmeddelande skickas inom några sekunder efter att serviceformuläret har skickats in korrekt.

Tack på förhand. 

Innan du lämnar ett klagomål, ber vi dig att kontrollera riktlinjer för ventilation.

Upplysningar

Serviceärende
Jag är

Arbetsplats / Montageplats

Återförsäljare information

Montör information

ENTREPRENÖR INFORMATION

ARKITEKT INFORMATION

Produktinformation