Mūsu cirkulārās darbības plāns

Mūsu misija cirkularitātes jomā ir kopīgi centieni, kuros iesaistās un ko veicina visi darbinieki no dažādām nodaļām, valstīm un ar atšķirīgu pieredzi. Tieši mūsu komanda noteica un izstrādāja mērķus 2030. gadam un pavadīja ik dienu, palīdzot mums tuvoties to sasniegšanai. Iepazīstiet viņu stāstus un uzziniet, kā.

 

Ilgtspējīgas inovācijas

Ilgtspējīgas inovācijas

— Ēriks Bertrāns (Eric Bertrand) – galvenais inovāciju speciālists

Aizvadīto gadu laikā mēs esam radikāli mainījuši savu pieeju inovācijām, koncentrējot uzmanību uz diviem būtiskākajiem izaicinājumiem.

Caurskatāmība visā vērtību ķēdē

Caurskatāmība visā vērtību ķēdē

— Eva Angeli – korporatīvās sociālās atbildības speciāliste

Kā grupa mēs esam iesaistīti programmā, lai izaicinātu savus piegādātājus veikt uzlabojumus saskaņā ar 21 dažādu kritēriju kopumu. Mēs kopā vēlamies radīt vides vērtību un tiekties uz visaugstāko caurskatāmības līmeni.

Drosmīga vadība

Drosmīga vadība

— Mihaels Fenlons (Michael Fenlon) – ETEX Exteriors vadītājs

Kā būvmateriālu ražotājam mums ir jāatzīst, ka pastāv izaicinājums, un jāstājas tam pretī. Kopā ar cilvēkiem visā organizācijā un ārpus tās vēlamies paveikt iecerēto un patiešām radīt pārmaiņas.

Bezatkritumu rūpnīcas

Bezatkritumu rūpnīcas

— Mihaels Orlovskis (Michael Orlowski) – nepārtraukto uzlabojumu vadītājs

Katrs darbinieks ir atslēga uz mūsu misijas izpildi. Bezatlikumu programmas īstenošanas laikā mūsu Vācijas rūpnīcā esam redzējuši, kā mūsu kolēģi spontāni uzņemas īstenot jaunas iniciatīvas un uzsākt procesus, lai galarezultātā novērstu atkritumu veidošanos visā rūpnīcā.

Cirkularitātes paaugstināšana

Cirkularitātes paaugstināšana

— Mārtens Miliss (Maarten Milis) – ETEX Exteriors ilgtspējas produktu vadītājs

Vēlamies paātrināt cirkularitāti nozarē, būdami atvērti un godīgi par savu ceļu uz to. Tāpat uzskatām radošumu par galveno virzītāju uz tādas cirkulārās sistēmas sasniegšanu, kas vērtību ķēdē sniedz labumu ikvienam.

Savienošanās visā pasaulē

Savienošanās visā pasaulē

— Rolfs Hāberlahs (Rolf Haberlach) – Vācijas pārstāvniecības vadītājs
— Suzanna Ingemana (Susanne Ingemann) – Ziemeļvalstu pārstāvniecības vadītāja
— Sedriks Pinto (Cedric Pinto) – vecākais specifikāciju vadītājs, Austrālija

Patlaban mēs paplašinām cirkulārās būvniecības robežas, daloties savos ieskatos ar citām mūsu tuvumā esošajām ieinteresētajām pusēm un mācoties no tām.

Mūsu galvenās darbības jomas