Mūsų veiksmų planas žiediškumui pasiekti

Savo žiediškumo misiją įgyvendinsime bendromis ja tikinčios komandos, kurią sudaro skirtingų padalinių, šalių ir kultūrų darbuotojai, pastangomis. 2030 metų tikslus iškėlė ir permąstė mūsų komanda, būtent kasdienis darbas mums padeda jų nuosekliai ir sėkmingai siekti. Perskaitykite jų pasakojimus ir sužinokite, kaip ji tai daro.

 

Tvarios inovacijos

Tvarios inovacijos

— Eric Bertrand, vyriausiasis inovacijų vadovas

Pastaruosius kelerius metus iš pagrindų keitėme savo inovacijų kūrimo metodus, daugiausia dėmesio skirdami dviem pagrindiniams iššūkiams.

Tvarumas visoje vertės grandinėje

Tvarumas visoje vertės grandinėje

— Eva Angeli, įmonės socialinės atsakomybės specialistė

Grupė dalyvauja programoje, kuri aktyviai skatina mūsų tiekėjus tobulėti pagal 21 skirtingą kriterijų. Kartu kuriame vertę aplinkosaugos požiūriu ir siekiame aukščiausių skaidrumo standartų.

Drąsi lyderystė

Drąsi lyderystė

— Michael Fenlon, „ETEX Exteriors“ direktorius

Kaip statybų medžiagų gamintojai pripažįstame, kad susiduriame su iššūkiu, ir jį priimame. Kartu su kolegomis įmonės viduje ir už jos ribų norime jį sėkmingai išspręsti ir svariai prisidėti prie teigiamų pokyčių.

Gamyklos be atliekų

Gamyklos be atliekų

— Michael Orlowski, nuolatinio tobulėjimo vadovas

Mūsų misijai įgyvendinti labai svarbus kiekvieno darbuotojo indėlis. Eliminuodami žaliavų nurašymo programas Vokietijos gamykloje matėme, kaip mūsų komandos nariai spontaniškai imasi naujų iniciatyvų ir diegia įvairias priemones, kad galiausiai mūsų gamykla dirbtų be atliekų.

Laipsniškai žiediškumo link

Laipsniškai žiediškumo link

— Maarten Milis, „ETEX Exteriors“ gaminių tvarumo vadovas

Atvirai ir sąžiningai kalbėdami apie savo kelionę žiediškumo link, norime spartinti jo plėtrą visoje pramonėje. Kūrybiškumą taip pat laikome vienu pagrindinių visiems vertės grandinės dalyviams naudingos žiedinės sistemos kūrimo variklių.

Vienijame jėgas visame pasaulyje

Vienijame jėgas visame pasaulyje

— Rolf Haberlach, direktorius Vokietijoje
— Susanne Ingemann, direktorė Šiaurės šalyse
— Cedric Pinto, vyr. specifikacijų vadovas Australijoje

Šiuo metu siekiame įvertinti žiedinės statybos galimybių ribas, dalydamiesi savo įžvalgomis su daugybe suinteresuotų asmenų ir iš jų mokydamiesi.

Sritys, kurioms skiriame daugiausia dėmesio

 

 

 Žiedinis dizainas icon arrow.png