Support

Support

Support

0.0 BIM-objekt

Med våre BIM-modeller for EQUITONE fasadeplater, trenger du ikke å lage produktene våre i 3D. Modeller er tilgjengelig i blant annet AutoCAD, Arkey, Revit og IFC I tillegg inneholder de praktisk informasjon slik at du enkelt kan integrere våre materialer i dine modeller. Dette vil gjøre det enkelt å vise kundene dine hvorfor EQUITONE er det naturlige valget.

Tenk gjennom fargevalg for støtteramme, isolasjon og bakvegg, siden disse er synlige.

Skjøtestørrelse

Mange års praktisk erfaring har vist at den optimale bredden på skjøtene mellom store plater er 10 mm. Estetisk sett er en skjøt på 10 mm best. 10 mm gir også installatøren god toleransegrad ved montering av platen.
Minimum skjøt – 8 mm. Maksimal skjøt - 12 mm

2.0 Festing

2.0 Festing

2.0 Festing

2.1. Synlige fester

EQUITONE plater kan monteres med EQUITONE UNI-nagler for støtterammer i metall, eller EQUITONE UNI-skrue ved bruk av støtteramme i tre. Alle fester er tilgjengelig med hoder i matchende farge, slik at de passer inn med platen. Både naglene og skruene har hode med lav profil.

Festesystemet er utviklet for for at støtterammen både kan utvides og trekkes sammen uten at platene blir utsatt for stor belastning.

Festene blir plassert i samlinger, plassert etter vindbelastningen som fasaden blir utsatt for. Samlingene er vanligvis opptil 625 mm og størrelsen avgjøres av vindberegninger.

Hjørnet skal plasseres innenfor den røde boksen.

2.2 Skjult montering

Det er mulig å bruke et mekanisk system for skjult montering. Vennligst merk at dette er et presisjonsbasert monteringssystem og god kunnskap om produksjon og installasjon er helt avgjørende for å sikre en vellykket fasade.

Mekanisk skjult innfesting
Feste Det mekaniske opphengssystemet benytter et forsenket anker, som festes til baksiden av platene i spesialborede hull. En opphengsbrakett festes til disse hullene. Braketten låses deretter til en horisontal skinne.

* Vennligst se monteringsanvisningene for de ulike mekaniske opphengssystemene for mer informasjon. Dette systemet er egnet for EQUITONE [tectiva], EQUITONE [linea] og 12 mm EQUITONE [natura], EQUITONE [natura PRO], EQUITONE [pictura], EQUITONE [textura].

3.0 Bæreramme

EQUITONE plater er sterke, men lette. Dette reduserer antall støtterammer som er nødvendig sammenlignet med andre materialer. Sertifisering for den strukturelle stabiliteten til en støtteramme må overholde kravene i lokale bygningsforskrifter og må være innhentet av eieren av bygningen eller dennes representanter, dvs. ingeniør på prosjektet.


Vanlige materialer i støtterammer:

  • Aluminium
  • Galvanisert stål
  • Tre

4.0 Bakvegg

Strukturvegg

 

Bakveggen er kritisk for ytelsen til et ventilert fasadesystem. Hvis hvor mye luft beveger seg gjennom bakveggen, øker faren for inntrengning av vann. Luftlekkasje gjennom bakveggen åpner også for energitap, og bør derfor begrenses.

5.0 Detaljer

 

Bakkenivå

Generelle prinsipper:
Plasser endene av platene minst 150 mm over bakken for å:

  • Hindre regnsprut
  • Sikre at luft kommer inn i hulrommet
  • Beskytte åpningen med en perforert profil for å hindre skadedyr fra å komme inn i hulrommet.
  • Enden av platen bør danne et drypp for å hindre at vann renner tilbake til veggen.

Ingen planter bør plantes ved luftinntaket, siden plater med tiden kan blokkere luftstrømmen.

Mer informasjon er tilgjengelig i informasjon om bruksområder, vennligst kontakt teknisk support.

Thumbnail image

6.0 Vedlikehold og rengjøring

GENERELT


Alle fasader, uavhengig av benyttet materiale, må vedlikeholdes jevnlig. På denne måten unngår man unødvendige og høye kostnader på lang sikt. Bygningen vil også beholde sitt attraktive utseende. Hvis smuss blir sittende for lenge på kledningen kan det trekke for langt inn i porene i materialet, slik at det ikke er mulig å fjerne det med vanlig renhold. Bygningen bør designes med tanke på enkel tilgang, slik at alle plater kan inspiseres og vedlikeholdes.

TILSMUSSING OG METALL

Smuss, sot, olje, fettholdige stoffer osv. finnes i luft og regnvann og kan bli lagt igjen på fasaden. Med tilstrekkelig fokus på design er det mulig å unngå at dette legger seg på platene. Dette kan sikres ved bruk av kanter, gode skjøter og at man unngå bruk av materialer som korroderer som sink, kobber, aluminium, stål med flere. I hvilken grad og hvor raskt materialer blir tilsmusset varierer i stor grad av overflaten, kjemisk stabilitet, hardhet, porøsitet, evne til å bli elektrostatisk ladet eller ikke.

Det bør tas hensyn til hvordan bygningen slites og hvordan vannet renner av materialet og påvirker materialene under.

GRAFFITI

Den UV-herdede EQUITONE [pictura] og EQUITONE [natura pro] overflatemalingen gir førsteklasses beskyttelse mot vanlige farger og spraymalinger. Den er glatt og vaskbar. [pictura] og [natura pro] overflatemaling tilfredsstiller kravene i plasseringstesten og testsyklus 2 fra Quality Association for Anti-Graffiti eV for overflatebeskyttende anti-graffiti-systemer (ILF 4-013/2006-rapport fra Institute for paints and inks eV). Merk at når on-site graffitibeskyttelses påføres platene kan utseendet til platene bli endret, siden beskyttelsen påvirker hvordan lyset reflekteres fra fargen på platene.

RENGJØRING

Det finnes to metoder for fasaderengjøring, mekanisk rengjøring og kjemisk rengjøring. I utgangspunktet bør hele fasadeoverflaten rengjøres samtidig, fordi delvis rengjøring kan gi forskjeller i fargetonen.

Vanlige flekker kan fjernes med en svamp og vann. Bruk av slipende materialer som skuresvamp, stålull etc. er ikke tillatt pga. at de etterlater riper i overflaten. Disse ripene kan ikke repareres.

SALTUTSLAG

Kalkavleiringer kan unngås ved å håndtere platene på riktig måte. Platene må stables på et tørt og ventilert sted. Platene må alltid beskyttes mot regn. Under lagring kan den syntetiske filmen ikke være fjernet, denne fjernes først ved bruk. Hvis platene blir fuktige i pakken, må all emballasje fjernes og platene må tørkes tørre og plassers slik at de kan tørke ut skikkelig. Hvis kalkavleiringer likevel oppstår, kan disse fjernes med en lett syrlig løsning som påføres selve platen (ikke glass, aluminium etc.).

Mer informasjon er tilgjengelig i retningslinjer for bruk, kontakt teknisk kundestøtte.