"DUURZAAMHEID ZIT IN HET DNA VAN ONS KANTOOR” - PM Architecten

Inleiding

Het architecten- en studiebureau Architecten Demeestere + Garmyn & Partners, dat onder de commerciële benaming PM-Architecten door het leven gaat, werd in 1999 opgericht door architecten Bart Demeestere en Dirk Garmyn. Het architectenbureau is gevestigd in Ronse, maar heeft ook een flexikantoor in Gent. Al jarenlang hanteert Bart Demeestere een duidelijke filosofie inzake duurzaamheid in architectuur en schrijft het kantoor geregeld materialen voor van de Etex-groep. Zo integreert PM-Architecten, dat een 20-tal medewerkers telt, de EQUITONE-gevelplaten in heel wat projecten. Tijd dus voor een boeiende babbel over passie, visie en out-of-the-box-denken …

Hoe begint u aan een opdracht?

Bart Demeestere: Ons kantoor heeft een vrij brede actieradius: wonen, zorg, erfgoed en monumenten, stedenbouw en stabiliteit maken allemaal deel uit van onze activiteiten. Ongeacht het doel verwacht een bouwheer van de architect kwalitatieve out-of-the-boxconcepten, die aansluiten op zijn verwachtingen en rekening houden met de eigenheid van de locatie en het wettelijk kader. Uiteraard houden we daarnaast rekening met de belangen van alle betrokken partijen, het beschikbare budget en de planning. We gaan voor architecturaal hoogwaardige oplossingen, voor én op maat van de mens. Dankzij intelligente en uitgekiende oplossingen willen we mee bijdragen tot een duurzame wereld.

Het grote woord is meteen gevallen: duurzaamheid. Nooit was de druk van buitenaf groter om te investeren in duurzame oplossingen…

Bart Demeestere: Klopt, maar duurzaamheid is voor ons kantoor altijd al een prioritair aandachtspunt geweest. Het is wat ons betreft dus zeker geen nieuw gegeven. Meer nog, duurzaamheid is voor ons de standaard, zeg maar de rode draad doorheen onze projecten. We gaan sowieso uit van een duurzame oplossing, tenzij de klant expliciet zegt dat hij iets anders wil. We streven dus steeds naar gebouwen met een minimale ecologische voetafdruk en een naadloze integratie in de omgeving. Duurzaam bouwen, passief bouwen en energiezuinig verbouwen zit in het DNA van ons kantoor.

Hoe uit die aandacht voor duurzaamheid zich dan precies in uw aanpak

Bart Demeestere: Kort samengevat willen we gezonde gebouwen ontwerpen die goed zijn voor de mens en het milieu. Aan de basis ligt een geïntegreerde ontwerpmethodiek. Duurzaamheid is immers essentieel in de volledige levenscyclus van een project: van de bouw over het onderhoud tot de eventuele renovatie of afbraak. Het kantoor van PM-Architecten heeft een BREEAM-label gekregen. Dat label geeft een duurzaamheidsscore aan gebouwen op basis van 10 thema’s en 70 criteria. We behaalden de score ‘very good’. Niet evident, want je krijgt zo’n label niet zomaar. Ons bureau tekende verder als eerste architectenbureau van België het FSC-convenant en is lid van het Passiefhuis Platform en het VIBE. Om de ecologische voetafdruk van een gebouw zo klein mogelijk te houden, besteden we aandacht aan het optimaliseren van het passief en actief energiemanagement, een uitgebalanceerd water- en afvalbeheer, het gebruik van duurzame en gezonde materialen en emissiebeheersing. Concreet gaan we dus op zoek naar oplossingen voor optimaal daglicht, een gecontroleerde ventilatie met eventuele nachtkoeling, een uitgebalanceerd evenwicht tussen isolatie en inertie, akoestisch comfort, een goede luchtkwaliteit en aandacht voor mobiliteit en toegankelijkheid. We proberen daarbij zeer innovatief te zijn. Zo kiezen we bijvoorbeeld soms voor installaties waarbij zonneboilers ingezet worden vloerverwarming aan te sturen.

Hoe kijkt u tegen de klimaatprotesten aan

Bart Demeestere: Ik merk dat het klimaatdebat continu onderuit gehaald wordt door irrationele, emotionele en zelfs ongegronde argumenten. De focus ligt vaak op slogans. Maar dat is niet de essentie. Het cruciale punt is de mens zelf. Via wonen, werken en creëren oefent de mens een grote impact uit op zijn omgeving. Het komt er dan ook op aan om die drie functies beter te organiseren. Vandaag zijn ze vaak gescheiden, waardoor er zeer grote energiebronnen nodig zijn om ons continu te verplaatsen. Het zou dus beter zijn om bv. wonen en werken te combineren. Maar als een project aangevraagd wordt om een bedrijf naar de stad te brengen, dan stuit dit op verzet van mensen die naar eigen zeggen begaan zijn met het klimaat … En dat terwijl bij een goede vermenging van functies de mobiliteitsbehoefte en de voetafdruk van gebouwen verkleint, de energiebehoefte efficiënter ingevuld kan worden en er minder materiaal nodig is. De daarbij vaak verkondigde tegenargumenten van geluidshinder en een toename van de mobiliteit zijn vooral emotioneel geïnspireerd en weinig rationeel onderbouwd.

Er wordt ook regelmatig verteld dat we kleiner moeten gaan wonen

Bart Demeestere: Denser bouwen is een must, zo eenvoudig is dat. Ik maak de vergelijking. Als we wooneenheden willen bouwen voor 25 gezinnen, dan heb je voor woningen van 200m2, met een tuin van 150m2 een verhard domein nodig van om en bij 6.000m2. Kies je ervoor om die 25 wooneenheden in een appartementsgebouw te voorzien, dan moet maar 1.150m2 verhard worden en heb je dus veel meer vrije ruimte over. Bovendien betekent het niet dat je in zo’n appartementsgebouw geen ruime woongelegenheden kunt opnemen. Ik pleit voor hoogbouw met garantie voor individualiteit en hoogwaardige omgevingen, zoals ruime appartementen met daktuinen. Dat is volgens mij densifiëren op een goede manier en moet er niet noodzakelijk verengd worden tot kleiner gaan wonen.

Vaak komt er ook tegenkanting als zouden sommige duurdere appartementsgebouwen enkel voor de happy few weggelegd zijn…

Bart Demeestere: Ook dat vind ik een non-argument. Het is net door te bouwen voor iedereen dat we de problemen zullen oplossen. Het heeft geen zin om daarbij op projectniveau een onderscheid te maken tussen bepaalde klassen. De bevolking, wetenschappers, politici, ambtenaren en bedrijven moeten samenwerken met het oog op onze omgeving. De rol van de politiek bestaat erin om terug te verbinden en een kader te creëren voor de professionals en de wetenschap om de klimaatproblemen op te lossen. Niet om te polariseren.

Qua materiaalkeuze doet u voor de gevelplaten in uw projecten vaak een beroep op het EQUITONE-gamma van de Etex-groep

Bart Demeestere: Klopt. De EQUITONE-platen hebben niet enkel esthetische troeven, maar passen ook in onze duurzaamheidsgedachte. Een win-win-situatie dus.

Uw kantoor in Ronse is ook een blikvanger

We hebben een oude fabriek in Ronse verbouwd. Concreet zijn er twee delen: voor één deel hebben we die fabriek nog als leidraad gebruikt, voor het andere deel benutten we de buitenmuren van de fabriek als binnenwanden en hebben we er een schil rond geplaatst. Daarbij hebben de Etex-materialen opnieuw een belangrijke rol gespeeld. We zijn inderdaad fier op het resultaat.

Bedankt voor dit gesprek.

equitone miesto architektūra

Bekijk hier het aanbod aan EQUITONE-gevelplaten