De nieuwe brandwet... wat mag u verwachten? Wij zetten alvast een en ander voor u op een rijtje.

De normen inzake brandveiligheid voor gevels worden op dit moment herbekeken. Verwacht wordt dat de wetgever de nieuwe regelgeving en bijhorende KB’s binnen enkele maanden zal finaliseren, waardoor de nieuwe normen wellicht vanaf 1 januari 2021 zullen ingaan. Maar zekerheid over dit tijdsbestek is er nog niet. Hoe dan ook is het nuttig om de huidige voorstellen en ontwerpteksten al eens van dichterbij te bekijken. Te meer omdat sommige brandweerkorpsen de nieuwe wet al vrijwillig kunnen toepassen voor bepaalde types van gebouwen. Wij zetten alvast een en ander voor u op een rijtje.

“De nieuwe Brandwet bevat drie belangrijke criteria inzake de brandveiligheid van gevels”, zegt Bart Goossens, technisch manager modulaire constructies bij Etex Building Performance:

  • brandreactie van zowel de samenstellende materialen zelf als het materiaal in zijn geheel toegepast (in ‘end-use conditions’)
  • Brandweerstand en brandoverslag van de gevels of de geveldelen; in geval van vliesgevels (gevel voor de vloer langs) komt er ook nog branddoorslag bij.vlamvoortplanting langs de (spouw van de) gevel naar boven toe. We spreken dus van een brandveilige gevel als aan elk van de drie vereisten is voldaan. Afhankelijk van de gebouwhoogte (lage gebouwen LG, middelhoge gebouwen MG en hoge gebouwen HG) zijn de gevraagde prestaties verschillend. In de huidige wetgeving zijn al eisen opgenomen over brandreactie en brandweerstand. De regels inzake vlamvoortplanting zijn nieuw.”
De nieuwe brandwet... wat mag u verwachten?  Wij zetten alvast een en ander voor u op een rijtje.

Brandreactie

De normen inzake brandreactie zullen door de aanpassing in de regelgeving danig verstrengd worden. Daar waar bijvoorbeeld vandaag voor een hoog gebouw materialen met brandreactie B mogen gebruikt worden, zal dit in de toekomst verstrengen naar brandreactieklasse A2. Wil men in de toekomst nog materialen met brandreactie B gebruiken, zal dit moeten aangetoond worden met een zogenaamde ‘full scale fire test’. Dit is een brandsimulatie op een hele grote constructie, daar waar dit op vandaag kleinschalig wordt bepaald. Uiteraard zal dit gevolgen hebben op materiaalkeuzes.

Mark Huys, toepassingsingenieur voor gevel bij Etex Exteriors: “We stellen vast dat vaak de verkeerde vragen gesteld worden. Zo krijgen we regelmatig de vraag ‘Hebben jullie gevelpanelen een brandweerstand van 60 minuten?’ Dit is niet aan de orde, want een gevelplaat op zich biedt nooit voldoende brandweerstand. De brandweerstand heeft betrekking op een constructiedeel: de gevel, vloer, een scheidingsdeel waarvan het materiaal deel uitmaakt ... Alle materialen van de Etex-groep hebben brandreactie A2 of zelfs A1. Voor de vezelcement gevelmaterialen is dat specifiek A2-s1,d0.”

Brandweerstand en vlamoverslag

Etex Building Performance, ook een bedrijf van de Etex-familie, biedt oplossingen via een mix van gipsplaten, cementgebonden spaanplaten, vezelcement- en calciumsilicaatplaten. Etex Building Performance heeft in dit verband heel wat geteste oplossingen op het vlak van brandweerstand, brandoverslag en branddoorslag voor structuren …

“De verwachte nieuwe normen hebben ook tot innovatie geleid”, aldus Bart Goossens. “Om een voldoende hoge brandweerstand en weerstand tegen brandoverslag te bekomen bij staalframe, heb je veel koelend vermogen nodig in de beplating. Aldus werd een gipsplaat ontwikkeld die in de spouw kan toegepast worden! De bijzondere karakteristieken van de plaat, alsook de gecertificeerde brandbeschermingsvermogens K2-10 en K2-30, brengt er ons toe dat we conform de nieuwe wetgeving deze plaat kunnen gebruiken om brandbare isolatie (bv. PUR/PIR) te beschermen of om deze plaat in te zetten als brandscherm achter (open) houten gevelbekleding.”

Vlamvoortplanting

Nieuw is dat bij niet-onbrandbare isolatie om de twee bouwlagen er een brandscherm voorzien moet zijn. Bij ETICS zal dit inhouden dat er een strook onbrandbare isolatie geplaatst moet worden. Bij geventileerde gevels betekent dit de plaatsing van een spouwbarriere.

De nieuwe brandwet... wat mag u verwachten?  Wij zetten alvast een en ander voor u op een rijtje.

Voor de toekomst … of toch niet helemaal

Hoewel de inwerkingtreding van de nieuwe normen pas verwacht wordt tegen 1 januari 2021, is het niet onbelangrijk om er nu al rekening mee te houden. Zo neemt de brandweer bij inspecties nu al bepaalde van de toekomstige normen over. Ook is het belangrijk dat de bouwheer/opdrachtgever volgens Bart Goossens kiest voor kwaliteit en vertrouwen, zodat de architect het project kan ontwerpen in functie van de toekomstige normen.

Feit is wel dat de voorlopige teksten nog een aantal contradicties bevatten. Hiervoor zal binnen het Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf (WTCB) een werkgroep opgericht worden, die meteen ook praktische oplossingen zal aanreiken voor de ontwerpers en deze zal omzetten in een nieuwe Technische Voorlichting. Etex zal deel uitmaken van deze werkgroep..

De Etex-producten hebben sowieso een brandreactie A2-s1,d0, maar in end use (bij niet-minerale isolatie) wordt dit enigszins verlaagd door de minder gunstige brandreactie van isolatie. Bart Goossens: “We denken volop na over oplossingen en systemen die voldoen aan de nieuwe reglementering. De brandweerstand van de lichte draagsystemen vanuit de Etex-groep zijn getest en beschikbaar. Platen met het nodige brandbeschermingsvermogen voor andere gevelbekledingen (zoals hout) zijn eveneens voorhanden. Voorts zijn er nog ontwikkelingstrajecten bezig met het oog op verschillende isolatiematerialen. Concreet kunnen we architecten ontzorgen en de ontwerpdetails nakijken. Door de expertises en jarenlange ervaring op het vlak van gevels binnen Etex Exteriors en Etex Building Performance te bundelen, stoomt ETEX zich klaar voor de brandveilige gevel van de toekomst. Hierbij is ETEX Exteriors verantwoordelijk voor oplossingen met geïsoleerde geventileerde gevels, afgewerkt met Cedral-stroken, EQUITONE-platen en leien.”