Project onder de loep: Grünewald

“De nationale huisvestingsmaatschappij vroeg een gebouw met energieklasse B, maar wij hebben van in de wedstrijdfase een passiefgebouw van klasse A voorgesteld”, vertelt Aurore Deheneffe, geassocieerd architect bij STEINMETZDEMEYER. “Belangrijk was ook dat we de bouw-, verwarmingsen onderhoudskosten zo laag mogelijk hielden.”

Grünewald: een gebouw met energieklasse B

VIA WELKE KEUZES HEEFT STEINMETZDEMEYER DIT OPGELOST?

  1. Door te opteren voor een generiek ontwerp, waarbij maximale aandacht gaat naar de leefruimte.
  2. Alle wooneenheden zijn gericht op het zuiden of westen en bevatten grote ramen van de vloer tot het plafond.
  3. Drievoudige beglazing is voorzien, net zoals een performante thermische isolatie.
  4. Een loggia met een mooi terras die op de gevel op 50 cm voor het raam uitstrekt vermijdt overslaande vlammen bij brand en is ook erg handig voor het schoonmaken van de grote ramen door de bewoners.
  5. Door te kiezen voor galerijen, die toelieten om appartementen te ontwikkelen met twee oriëntaties. Zo hebben we ook de bouw- en onderhoudskost verlaagd omdat er maar één lift per gebouw nodig was.
Zo koos STEINMETZDEMEYER al lange tijd terug voor ecologische, duurzame, passieve  oplossingen

“In de collectieve woningbouw wordt vaak geopteerd voor bepleisterde gevels, wat doorgaans de goedkoopste oplossing is inzake bouwkost. Maar in het project Grünewald hebben we gekozen voor een bekleding met vezelcementpanelen van EQUITONE, waardoor de onderhoudskosten daalden. In de loggia’s gaven we de voorkeur aan hout, om zo een contrast te creëren tussen het minerale materiaal van de bouwschil en de dieper gelegen privégedeelten. Zo vormen ze een cocon waarin de bewoners ook buiten hun privacy behouden. Dankzij EQUITONE hebben we de contouren van de gebouwen op een verzorgde wijze kunnen schikken, zodat de architectuur van de volumes tot haar recht komt. Om de gevels te ritmeren, opteerden we voor horizontale elementen voor de stroken met vensters en verticale elementen tussen de vensteropeningen. De textuur van het EQUITONE [tectiva] paneel laat wijzigende kleurschakeringen toe naargelang de richting waarin de panelen zijn geplaatst en het licht dat de gevelmaterialen versterkt. Voor dit specifieke effect bestond de uitdaging erin deze schikking te optimaliseren om het snij-afval te beperken bij het moduleren van de panelen.”

Grünewald Project - Equitone Tectiva

STEINMETZDEMEYER

Het kantoor STEINMETZDEMEYER kan terugvallen op meer dan 30 jaar historiek. Het bureau telt op dit moment 36 medewerkers en is gevestigd in Luxemburg. Het kantoor besteedt veel aandacht aan duurzaamheid. Zo koos STEINMETZDEMEYER al lange tijd terug voor ecologische, duurzame, passieve oplossingen voor heel wat projecten, alsook voor oplossingen die kaderen binnen een circulaire economie. Ook is het kantoor van het architectenbureau vlak naast het treinstation van Luxemburg-stad gelegen, waardoor de medewerkers met het openbaar vervoer naar het werk kunnen komen, waardoor de voetafdruk voor privéverplaatsingen verkleint. Het gebouw zelf is een passiefgebouw, zonder koeleenheid, maar met volledig natuurlijke nachtelijke ventilatie, die toelaat om het gebouw in de zomer af te koelen.