Verwerking van persoonsgegevens voor het versturen van monsters

Ik geef hierbij mijn toestemming aan Eternit SA/NV (Eternit) om de persoonlijke gegevens die ik meegedeeld heb te verzamelen, verwerken en gebruiken om mij het gevraagde monster op te sturen.

Ik begrijp dat mijn gegevens exclusief door Eternit zullen gebruikt worden voor het bevestigen van mijn aanvraag en geef Eternit de toestemming om in de toekomst te peilen naar mijn tevredenheid of na te gaan of ik verdere productinformatie nodig heb. Ik geef hiervoor aan Eternit toestemming om mij e-mails te sturen voor marketingdoeleinden.

Ik begrijp ook dat mijn persoonsgegevens zullen verwerkt worden in de klantenrelatiesystemen van Eternit. In het geval dat een dergelijk systeem wordt aangeleverd door een derde partij, verbindt Eternit zich ertoe de gegevensbeschermingsplicht van de derde partij na te gaan en ervoor te zorgen dat alle vereiste overeenkomsten afgesloten zijn. Buiten deze overeenkomsten geeft Eternit je persoonlijke gegevens nooit door aan derde partijen.

Ik erken dat persoonlijke gegevens gedurende een jaar bijgehouden worden door Eternit, voor ze verwijderd worden.

Ik heb het recht om deze toestemming in te trekken op gelijk welk moment en met effect voor de toekomst via e-mail naar info.thenetherlands@equitone.com of door onderaan de e-mails die ik ontvang op “uitschrijven” te klikken