Obiekty BIM

Obiekty BIM

Obiekty BIM

Dzięki naszym modelom BIM do płyt elewacyjnych EQUITONE nie musisz już tworzyć naszych produktów w 3D. Modele są dostępne między innymi w AutoCAD, Arkey, Revit i IFC. Ponadto zawierają praktyczne informacje, które pozwalają łatwo zintegrować nasze materiały z modelem. Ułatwi to pokazanie klientom, dlaczego EQUITONE jest najlepszym wyborem.

Spoiny

Istotną cechą fasad wentylowanych jest to, że spoiny nie muszą być uszczelniane, ponieważ obecność szczeliny wentylacyjnej i szczelność podłoża zapobiegają przenikaniu wody.


Zazwyczaj stosuje się cztery rodzaje spoin:

Rozważ wybór kolorów ramy nośnej, izolacji i ściany tylnej, ponieważ mogą one być widoczne.

Rozmiar spoin

Wiele lat praktyki pokazało, że optymalna szerokość połączeń między dużymi panelami wynosi 10 mm. Spoiny o szerokości 10 mm są najlepsze pod względem estetycznym. Szerokość 10 mm oferuje również dobry poziom tolerancji podczas instalacji panelu.
Minimalna szerokość spoiny – 8 mm. Maksymalna szerokość spoiny – 12 mm.

Mocowanie

Mocowanie

Mocowanie

Mocowanie widoczne
Płyty EQUITONE można z łatwością przymocować do podkonstrukcji metalowej za pomocą UNI nitów EQUITONE lub do podkonstrukcji drewnianej za pomocą UNI wkrętów EQUITONE. Wszystkie elementy mocujące są dostępne z łbami w kolorze dopasowanym do koloru płyty. Nity i wkręty posiadają niskie łby. Systemy mocowania zostały stworzone tak, aby kompensować rozszerzanie i kurczenie się podkonstrukcji bez wywierania obciążenia na płyty.
Elementy mocujące umieszcza się na środku płyt, odpowiednio do obciążenia wiatrem. Zwykle środki te znajdują się w odległości do 600 mm od krawędzi.
Odległość ta może zostać zmniejszona po przeprowadzeniu obliczeń uw

Mocowanie niewidoczne
Aby mocowania były niewidoczne, można zastosować system mechaniczny. Należy jednak pamiętać, że system ten wymaga wysokiej precyzji i dobrej znajomości materiałów i metod montażowych.


System niewidocznego mocowania mechanicznego
W systemie tym wykorzystywane są kotwy tylnonacinające umieszczone w specjalnie nawierconych otworach z tyłu płyty. Do kotew z kolei mocowane są agrafy zawieszane na poziomych szynach.


* Więcej informacji na ten temat znajduje się w instrukcjach montażu poszczególnych systemów mocowania mechanicznego. System nadaje się do płyt EQUITONE [tectiva], EQUITONE [linea], EQUITONE [natura] 12 mm, EQUITONE [natura PRO], EQUITONE [pictura], EQUITONE [textura] i EQUITONE [materia].zględniających obciążenie wiatrem.

 

Podkonstrukcja

Płyty elewacyjne EQUITONE są wytrzymałe, a jednocześnie lekkie, dzięki czemu liczba potrzebnych elementów podkonstrukcji jest mniejsza niż w przypadku płyt z innych materiałów. Stabilność wymiarowa każdej podkonstrukcji musi być zgodna z lokalnymi przepisami budowlanymi. Właściciel budynku lub jego przedstawiciel, tzn. inżynier projektu, musi uzyskać stosowny certyfikat.


Najczęściej stosowane materiały podkonstrukcji:

  • Aluminium
  • Stal ocynkowana
  • Drewno

 

Podłoże

Podłoże zakotwienia


Podłoże zakotwienia ma ogromny wpływ na charakterystykę fasady wentylowanej. Jeśli przepływ powietrza przez podłoże zakotwienia jest zbyt duży, ryzyko przenikania wody jest większe. Nieszczelności w podłożu zakotwienia mogą prowadzić do strat energii, w związku z czym należy je ograniczyć.

 

Detale i elementy wykończeniowe

Cokół

Zasady ogólne:
Końcowe krawędzie płyt muszą znajdować się minimum 150 mm nad co kołem, co:

  • Zapobiega rozbryzgiwaniu się deszczu na ściany
  • Zapewnia dopływ powietrza do szczelin wentylacyjnych
  • Umożliwia zabezpieczenie otworu profilem perforowanym celem zapobieżenia przenikaniu szkodników do szczelin
    wentylacyjnych
  • Tworzy okapnik zapobiegający przenikaniu wody pod elewację

W pobliżu wlotów powietrza nie należy sadzić żadnych roślin, ponieważ z czasem mogłyby one zablokować przepływ powietrza.

Thumbnail image

 

Konserwacja i czyszczenie

INFORMACJE OGÓLNE

Niezależnie od materiału, z którego wykonana jest elewacja, należy regularnie poddawać ją konserwacji. W perspektywie długoterminowej pozwala to zapobiec kosztownym naprawom i zachować estetyczny wygląd budynku. Pozostawienie zabrudzeń na elewacji przez zbyt długi czas może spowodować ich wniknięcie w głąb płyt, co uniemożliwi ich wyczyszczenie podstawowymi środkami.
Budynek należy zaprojektować w taki sposób, aby zapewnić dostęp do wszystkich płyt celem dokonania ich kontroli i konserwacji.


ZABRUDZENIA I KOŁNIERZE METALOWE

Na elewacji mogą osadzać się zawarte w powietrzu i wodzie deszczowej pył, sadza, oleje, tłuste substancje itp. Odpowiedni projekt i staranny montaż pozwalają uniknąć powstawania miejscowych zabrudzeń i zacieków. Można to osiągnąć, stosując odpowiednie kapinosy, korzystając z uszczelnień i zabezpieczając podatne na korozję powierzchnie wykonane np. z cynku, miedzi, aluminium lub stali. Szybkość osadzania brudu i stopień zabrudzenia w dużej mierze zależą od typu powierzchni, stabilności chemicznej, twardości, porowatości i podatności na gromadzenie ładunków elektrostatycznych.
Należy uwzględnić wpływ warunków atmosferycznych na budynek oraz wpływ wody ściekającej z płyt elewacyjnych na materiały znajdujące się poniżej.


GRAFFITI


Utwardzana promieniami UV wierzchnia powłoka płyt EQUITONE [pictura] i EQUITONE [natura pro] zapewnia doskonałą ochronę przed najczęściej używanymi barwnikami i farbami w sprayu. Ponadto jest gładka i łatwa do czyszczenia. Powłoka płyt [pictura] i [natura pro] pomyślnie przeszła test praktyczny i cykl 2 testów dla systemów ochrony powierzchni przed graffiti przygotowane przez Quality Association for Anti-Graffiti eV (raport ILF 4-013/2006 instytutu farb i tuszów eV).
Należy pamiętać, że nakładane na miejscu produkty zabezpieczające przed graffiti mogą wpłynąć na współczynnik odbicia światła, a tym samym na wygląd i kolor płyty.


CZYSZCZENIE


Fasady można czyścić na dwa sposoby: mechanicznie lub chemicznie. Ogólnie zalecane jest czyszczenie całej fasady, ponieważ wyczyszczenie tylko jej części może doprowadzić do powstania różnic w odcieniu płyt. Zwykłe zabrudzenia można usunąć gąbką zwilżoną wodą. Nie używać materiałów ściernych takich jak zmywaki druciane czy wełna stalowa, ponieważ zostawiają one trwałe zarysowania na powierzchni płyt.


WYKWITY


Prawidłowe postępowanie z płytami pozwala uniknąć osadzania się pyłu wapiennego.
Płyty należy składować w dobrze wentylowanym miejscu. Zabezpieczyć je przed deszczem. Nie zdejmować folii ochronnej na czas przechowywania. Folię tę należy zdjąć dopiero tuż przed montażem. Jeśli do opakowania przedostanie się woda, zdjąć materiał opakowaniowy i wytrzeć płyty, po czym ustawić w miejscu, w którym będą mogły całkowicie wyschnąć.
Jeśli osady wapienne nadal są widoczne, można je usunąć łagodnym roztworem kwasu. Roztworem przecierać tylko płytę (nie przecierać powierzchni szklanych lub aluminiowych).

Więcej informacji znajduje się w katalogu PROJEKTOWANIE I ZASTOSOWANIE. W celu jego uzyskania należy skontaktować się z działem pomocy technicznej.