Pladelayout

Guida progettazione EQUITONE, esempio disposizione pannelli , scopri come progettare con EQUITONE

Pladelayout

EQUITONE-plader kan skæres og arrangeres på mange forskellige måder. Kun fantasien sætter grænser. Uanset om layoutet skal være vertikalt, horisontalt og vinklet med store, små, smalle plader lagt enten tilfældigt eller forskudt, så er alt muligt.
Pladernes mønster har en betydning for det bærende skelet

Økonomiske modulstørrelser

Progettare con EQUITONE - ridurre lo sfrido scarto

Økonomiske modulstørrelser

Højpræsterende fibercementplader kan fremstilles til ethvert modul og tilbyder arkitekten og designeren stor designfrihed. Målet med følgende oplysninger er at give bygningskonstruktøren vejledning om den mest økonomiske materialeanvendelse af standardplader. Størrelser, der er større end halvdelen af de maksimale produktionslængder, bliver gradvist mindre økonomiske i forhold til afstanden nedad fra fuld længde til halv længde, som angivet i skemaet.
De skraverede områder angiver de mest uøkonomiske moduler skåret fra en standard pladestørrelse (baseret på 1.220 mm x 3.050 mm plade). EQUITONE kan hjælpe dig med at optimere beregningerne.