ISO 14001

ISO 14001

Wat is ISO 14001?

ISO 14001 is een internationale norm voor het ontwerpen en uitrollen van een milieubeheersysteem. ISO staat voor International Organization for Standardization. ISO 14001 levert een EMS-milieubeheersysteem dat bedrijven kunnen gebruiken. Het EMS-systeem is een geheel van processen, beleidsmaatregelen, plannen en handelingen waarmee een bedrijf zijn milieu-impact kan verkleinen. Ieder EMS-systeem wordt specifiek op maat van een bedrijf gemaakt, maar de ISO is een standaardaccreditatie op basis van specifieke vereisten aan de hand waarvan kan worden bewezen dat het bedrijf in kwestie zich aan de standaardregels houdt. Het ISO 14001-certificaat is een onafhankelijke erkenning voor het feit dat een bedrijf inspanningen levert en maatregelen heeft ingevoerd om zijn ecologische voetafdruk te verkleinen. ISO 14001 omvat verschillende subcategorieën, zoals ‘prestatie-evaluatie’ om te bewijzen dat het EMS-systeem van het bedrijf niet alleen de processen opvolgt en meet, maar ook interne audits doorvoert en het management controleert. Een andere subcategorie is ‘verbetering’: daarin wordt bekeken op welke manier correctieve maatregelen worden ingevoerd om processen bij te sturen.

ISO 14001

Waarom is ISO 14001 belangrijk voor u bij de keuze van uw gevelmateriaal?

Als u aandacht besteedt aan de impact van uw project op het milieu, dan moet u uw materialen zorgvuldig selecteren. Normen als ISO 14001 helpen u bij het zoeken naar mogelijke productiepartners die uw zienswijze delen. U wilt er immers zeker van zijn dat de partners met wie u samenwerkt, er dezelfde opvatting over duurzaamheid op na houden als u, dat ze actief streven naar verbetering en hun verantwoordelijkheden nemen. Het ISO 14001-certificaat levert het bewijs dat een bedrijf actief verbintenissen aangaat in zijn streven naar meer duurzaamheid. Beide fabrieken die EQUITONE-panelen produceren, in Duitsland en België, hebben het ISO 14001-certificaat. We hebben een omvattend en erkend milieubeheersysteem opgesteld om onze impact op het milieu te verkleinen, en dat werd door een onafhankelijke organisatie geanalyseerd en gecertificeerd.