Co to jest ISO 14001 i dlaczego jest takie ważne?

Co to jest ISO 14001 i dlaczego jest takie ważne?

Co to jest ISO 14001?

ISO 14001 to wiodący międzynarodowy standard stosowany w zarządzaniu środowiskowym. A dokładniej, jest to norma zarządzania środowiskowego. Stanowi ona potwierdzenie konsekwentnego wdrażania wszystkich elementów zmierzających do maksymalnego ograniczenia negatywnego wpływu organizacji na środowisko. Aktualna wersja została opublikowana w 2015 r.

Podstawowym zadaniem normy jest wspomaganie obszaru zarządzania ochroną środowiska (EMS), jak również zapobieganie zanieczyszczeniom w sposób uwzględniający potrzeby społeczno-ekonomiczne (w myśl idei zrównoważonego rozwoju). ISO jest standardową akredytacją opartą na ściśle określonych wymaganiach, która poświadcza zgodność firmy z zawartymi w niej wymaganiami. Posiadanie ISO 14001 to potwierdzenie, że firmie zależy na zmniejszeniu swojego wpływu na środowisko i podejmuje ona w tym celu konkretne działania.

Jednym z najważniejszych elementów ISO 14001, jest uwzględnienie ciągłego doskonalenia w działaniach danej organizacji. Norma zawiera kilka sekcji. Na przykład sekcja „Ocena wydajności” potwierdza, że wprowadzony w firmie system zarządzania środowiskowego obejmuje nie tylko monitorowanie i pomiary procesów, ale także audyty wewnętrzne. Sekcja „Doskonalenie” ocenia proces podejmowanych działań korygujących dla wskazanych procesów.

System zarządzania środowiskowego wg ISO 14001 jest z założenia systemem dobrowolnym, tzn. organizacje przyjmują go jako obowiązek do stosowania dobrowolnie. Norma przeznaczona jest dla wszystkich organizacji, niezależnie od ich rodzaju i wielkości oraz może być stosowana w różnych warunkach geograficznych, kulturowych i społecznych.

Co to jest ISO 14001 i dlaczego jest takie ważne?

Dlaczego ISO 14001 ma znaczenie przy wyborze materiału elewacyjnego?

Czy zastanawiasz się na tym, jaki wpływ na środowisko będzie miał twój projekt? Jeżeli tak, to powinieneś zwrócić uwagę na wybrane materiały. Normy, takie jak ISO 14001, pomagają zidentyfikować potencjalnych partnerów, którzy tak jak ty, przykładają wagę do tego, jaki wpływ na środowisko mają ich projekty i działalność. Warto współpracować z firmami, które w sposób odpowiedzialny podchodzą do kwestii zrównoważonego rozwoju oraz aktywnie wdrażają zmiany, by ich aktywność miała pozytywny wpływ na środowisko oraz lokalne społeczności. Posiadanie akredytacji ISO 14001 jest dowodem zaangażowania w procesy i działania na rzecz bardziej zrównoważonego rozwoju i zmniejszenia negatywnego wpływu na środowisko.

Oba zakłady produkujące płyty elewacyjne EQUITONE w Niemczech oraz w Belgii, posiadają akredytację ISO 14001. Stworzyliśmy kompleksowy system zarządzania środowiskowego, aby zmniejszyć nasz wpływ na środowisko, który został przeanalizowany i akredytowany przez niezależne jednostki. Jesteśmy dumni, że EQUITONE, to nie tylko piękne materiały architektoniczne, ale także synonim naszego zaangażowania w przyszłość.