Residentie Obelisk: een nieuw landmark op de markt van Ronse

In de kern van de historische stad Ronse, op de hoek van de Grote Markt met de Peperstraat, ontwierp Demeestere + Garmyn & Partners Residentie Obelisk. Het project biedt ruimte aan een winkel, immokantoor en appartementen verdeeld over zeven bouwlagen. Het gebouw is zo ontworpen dat het zich naadloos inpast in het gevarieerde stadsweefsel. De residentie verbindt verschillende bouwsferen en vormt tegelijkertijd een nieuwe landmark op de markt. EQUITONE panelen verlenen het pand een hedendaags karakter met een gevel boordevol ritmiek.

Residentie Obelisk Ronse

Ontwerp op basis van de aanwezige ruimtelijke context

Residentie Obelisk ontleent zijn naam aan de fontein die prijkt op de Grote Markt. De Obelisk was de eerste openbare fontein in Ronse die in 1812 ontworpen werd door de Gentse architect Buels. Ruim 200 jaar later ontwerpen Architecten Demeestere + Garmyn & Partners een gelijknamige residentie op de hoek van de markt. De Architecten baseerden het ontwerp op de aanwezige ruimtelijke context.

Residentie Obelisk Ronse

Herhaling ritmiek van stedelijk weefsel

“Veel mensen passeren Ronse, maar zien de markt niet liggen”, vertelt Amos Boer, projectarchitect bij het bureau. “Daarom ijverden we met ons ontwerp voor een landmark als oriëntatiepunt. Vandaar de zeven bouwlagen aan de marktzijde.” Aan de andere zijde van het langgerekte perceel aan de Oude Vesten, zijn er drie tot vier bouwlagen. “We herhaalden de ritmiek van het stedelijk weefsel, zodat het gebouw zich goed inpast in de omgeving. Zo sluiten de kroonlijsthoogtes mooi aan op het oude postkantoor op de markt enerzijds, en anderzijds op de bestaande gebouwen in de Peperstraat.”

Het inpassen van de vereiste brandweg over de lengte van het volledige perceel, bleek een grote uitdaging. Boer: “Over een breedte van vier meter moesten we vrije hoogte garanderen zodat een brandweerwagen kan passeren. Tegelijkertijd dienden we wel het vereiste volume aan appartementen te behouden waardoor het ontwerp complexer werd.”

Residentie Obelisk Ronse

Witte EQUITONE [pictura] en [linea] panelen

“We wilden dat de residentie goed zou passen bij de bestaande gebouwen in de omgeving. Vanuit die visie vloeide ook de keuze voor verschillende bouwmaterialen voort. Aan de marktzijde is er sprake van EQUITONE-panelen en terrassen in zichtbeton, aan de zijde van de Oude Vesten kozen we voor baksteenarchitectuur in combinatie met EQUITONE”, aldus Amos Boer.

Voor de gevelafwerking viel de keuze op witte EQUITONE [pictura] en [linea] panelen, geschroefd op een houten structuur met schroeven gecoat in dezelfde kleur als de panelen. De dikte van de panelen bedraagt 0,8 cm, geplaatst met een open voeg van circa 0,8 cm. Maar hoe zit de gevelopbouw juist in elkaar? Architect Boer: “De dragende muur bestaat uit kalkzandsteen, voorzien van een, afhankelijk van de locatie, circa achttien centimeter dikke isolatielaag uit rotswol. De spouw bedraagt circa zeven cm, met vervolgens een houten regelstructuur beschermd door een onderdakfolie, met daarop de EQUITONE panelen. Zowel boven- als onderaan de gevel plaatste de aannemer insectengaas om ongedierte en insecten uit de spouw te weren. Tijdens de plaatsing op de werf kwamen de mensen van EQUITONE een kwaliteitscontrole uitvoeren, om zeker te zijn dat de plaatsingsvoorschriften gerespecteerd werden. ”

Residentie Obelisk Ronse

Grote nadruk op duurzaamheid

Architecten Demeestere + Garmyn & Partners ontwerpt met een grote nadruk op duurzaamheid. ‘Duurzame architectuur wordt verwezenlijkt in het nu, geworteld in het verleden en verankerd in de toekomst’, staat te lezen op de website van het bureau. Die ecologische aanpak is ook terug te vinden in de bedrijfsvoering: verplaatsingen met onder meer elektrische wagens en scooters en hergebruik van bestaande materialen als kantoormeubilair.

Het kantoor van het ontwerpteam in Ronse kreeg zelfs een BREEAM-label. “Als gevelafwerking, zowel aan de buitenkant als de binnenkant, kozen we voor EQUITONE-panelen in ons kantoor vanuit duurzaamheidsaspect. We proberen, waar mogelijk, elementen voor te schrijven die demonteerbaar zijn.” Het bureau schrijft regelmatig EQUITONE voor. Boer: “Een belangrijk voordeel van de panelen is dat de kern een mooie kleur heeft bij het verzagen. Ook trachten we ontwerpmatig het snijverlies te optimaliseren waar mogelijk.”

Residentie Obelisk Ronse

Denk aan de standaardmaten van de panelen

Tot slot heeft architect Boer nog een tip voor collega-ontwerpers die EQUITONE willen voorschrijven. “Houd rekening met de standaardmaten van de panelen. De kostprijs van een project gaat immers in grote maten schuil in het materiaal. Als je de materiaalkost kan verminderen, gaat het prijskaartje er beter uit zien, met als resultaat een tevreden klant.”