Nieuwbouw appartementencomplex BHouse (Brussel)

Nieuwbouw appartementencomplex BHouse (Brussel)

Concept en visie

Een stedenbouwkundige integratie is noodzakelijk en de realisatie ervan moet bijdragen tot een duurzame ontwikkeling van de stad. De ontwikkelaars en de architecten werd gevraagd om projecten voor te stellen die mensen ertoe aanzetten om terug te keren naar de stad. We moeten de stedelijke wildgroei indijken en bijgevolg verdichten, door levensruimte te creëren met hoge kwaliteit, groene ruimtes te beschermen en de zachtere mobiliteit te ondersteunen.

De site bevindt zich in een veelbelovende buurt, voornamelijk opgebouwd uit industriële gebouwen en kantoren. Het gaat om het terrein van een voormalige drukkerij, gelegen aan de avenue Georgin 30 in Bruxelles. Het project blaast de buurt nieuw leven in, enerzijds door in te spelen op de vraag naar extra bewoning (in harmonie met de productieactiviteiten) en anderzijds door de strakke en hedendaagse architectuur.

Het is de eerste realisatie in deze stedelijke verdichtingszone nabij de VRT/RTBF, waarin bewoning in een evenwichtige mix gecombineerd wordt met andere functies.

Nieuwbouw appartementencomplex BHouse (Brussel)

Architectuur

De kwaliteit van de externe ruimtes rond een ruggengraat die de verschillende gebouwen verbindt en de creatie van een nieuwe skyline op de boulevard waren de sleutelelementen die het ontwerp van bij het begin leidden.

De sociale mix (gaande van alleenstaanden en ouderen tot jonge koppels, gezinnen en nieuw samengestelde gezinnen) binnen een kader dat uitwisseling tussen de bewoners aanmoedigde, was een ander belangrijk element voor de bouwheer.

Het spreekt voor zich dat de plannen van de appartementen makkelijk aanpasbaar dienden te zijn aan de verwachtingen van de toekomstige bewoners, met lichtrijke ruimtes, grote ramen en ruime en goed georiënteerde terrassen.

De ruimtes tussen de gebouwen zijn samen met het landschap bestudeerd, om kinderen een groen kader te geven om in te spelen, zowel ludiek als sereen, open en intiem. Het geheel is opgebouwd met zin voor ecologie die zich vertaalt in een hogere levenskwaliteit.

De bouwheren hebben bewust gekozen voor betaalbare bewoning, tegen prijzen die niet ver afliggen van prijzen voor sociale woningen. De lage prijzen betekenen evenwel niet dat er toegevingen gedaan zijn inzake kwaliteit van de ruimtes en de materialen.

Materialen

De architectuur is hedendaags en strak. Het geheel lichtrijk, het design flexibel, de gevelbekleding makkelijk demonteerbaar. Gecombineerd met een goede isolatie laat het geheel toe om tegemoet te komen aan de duurzame verzuchtingen van deze tijd. Het design van het gebouw is tijdloos en sober. We spelen in op het contrast tussen de gedeelten met ramen en de grote verticale oppervlakten.

Nieuwbouw appartementencomplex BHouse (Brussel)

Waarom EQUITONE?

De witte EQUITONE Tectiva-platen hebben ons verleid door hun textuur en helderheid. De grote formaten van de platen creëren een erg interessante onderlinge verhouding, die de volle gedeelten van het gebouw transformeert in abstracte, sobere en minimalistische tabletten.

De grijze EQUITONE Linea-platen splitsen vaak de gedeelten op, waarin volumes ingekaderd worden. Ze voegen een subtiel detail toe met een schaduwspel op de gevel doorheen de dag.

De EQUITONE-platen zijn makkelijk en snel plaatsbaar, proper afgewerkt en duurzaam.

Het project brengt een dialoog tot stand met de omgeving en creëert een gevoel van ruimte met als bedoeling een referentiepunt te worden door verdichting en een unieke levenskwaliteit te verenigen.

equitone miesto architektūra

Bekijk hier het aanbod aan EQUITONE-gevelplaten