EQUITONE [tectiva]

EQUITONE [tectiva] je do hmoty prefarbený fasádny materiál charakteristický svojím brúseným povrchom a prirodzenými farebnými odchýlkami materiálu. Každá doska tectiva je jedinečná a dôrazne vyjadruje surovú štruktúru svojho základného vláknocementového materiálu.

Detailné informácie

Aplikácia:

 • Povrch na dotyk: Jemná piesková štruktúra.
 • Vizuálna stránka povrchu: Chladný, živý, dynamický.
 • Sú možné prirodzené rozdiely vo farbe, ktoré môžu byť zvýraznené orientáciou dosky, pozorovacím uhlom a vplyvmi svetla a vlhkosti.

Výhody:

 • požiarna bezpečnosť (nehorľavý pri požiari, žiadne šírenie požiaru)
 • zvuková izolácia
 • odolný proti extrémnym teplotám a mrazu
 • odolný proti vode (v prípade dodržania montážnych pokynov)
 • odolný proti mnohým živým organizmom (hubám, baktériám, hmyzu, škodcom, ap.)
 • odolný proti mnohým chemikáliám
 • ekologický, žiadne emisie škodlivých plynov
 • silné, tuhé dosky

Dokumenty