EQUITONE: Viac než fasády – podporujeme architektonické vízie, vytvárame dlhodobé partnerstvá 

Víta vás EQUITONE, váš špecializovaný partner pri tvorbe zodpovedných a inšpiratívnych životných priestorov po celom svete. 

 

Naše poslanie prekračuje fasádne riešenia

equitone facade our mission

Naše poslanie prekračuje fasádne riešenia

Naše poslanie je jasné: podporovať architektov pri tvorbe trvanlivých a estetických fasádnych riešení, ktoré majú pozitívny vplyv na celý svet.

Zjednodušenie výberu fasády

equitone simplifies facade choices

Zjednodušenie výberu fasády

A façade is not merely a structural element; it's a vital expression of architectural vision.
Choosing the right façade is a critical decision that influences aesthetics, durability, and environmental impact.

With 120 years of experience, EQUITONE is your trusted partner, simplifying the complexities of façade selection and providing expert support, enabling you to focus on what matters most - bringing your architectural visions to life.

 

Fasáda nie je len prvkom stavebnej konštrukcie; je vitálnym výrazom architektonickej vízie. Výber správnej fasády je kľúčovým rozhodnutím, ktoré má vplyv na estetiku, trvanlivosť a životné prostredie.

Spoločnosť EQUITONE disponuje 120-ročnými skúsenosťami a je vaším dôveryhodným partnerom, ktorý vám zjednoduší zložitý proces výberu fasády, poskytne odbornú podporu a umožní vám sústrediť sa na to najdôležitejšie – na uvedenie vašich architektonických vízií do života. 

Dôraz na inovácie a trvalú udržateľnosť

EQUITONE sustainaibility Cradle to cradle circularity

Dôraz na inovácie a trvalú udržateľnosť

Masívne investujeme do špičkových riešení odvetrávaných fasád a ako prví a jediní v našom odvetví sa môžeme pochváliť, že náš vláknocementový materiál má Cradle to Cradle Certified®.

Naše materiály nie sú len obyčajnými produktmi; predstavujú nástroj pre architektov, aby mohli tvoriť priestory, ktoré pozitívne ovplyvňujú kvalitu života. So zreteľom na flexibilitu si uvedomujeme, že váš kreatívny proces vyžaduje adaptovateľné a prezieravé riešenia.

Autenticita tvorená architektmi pre architektov

equitone-fibre-cement-panel

Autenticita tvorená architektmi pre architektov

Vláknitý cement– stvorený zo vzduchu, vody, cementu, celulózy a organických vláken – stelesňuje jedinečnú autenticitu. Čerpáme inšpiráciu priamo od architektov, ako ste vy, a v rámci vzájomnej spolupráce vznikajú nové nápady na hmatateľné a vizuálne aspekty panelov EQUITONE.

Výsledkom sú autentické produkty navrhnuté architektmi pre architektov, ktoré prispievajú k jedinečnosti vašich návrhov.

Tradícia kvalitnej práce

Tradícia kvalitnej práce

Tradícia kvalitnej práce

Spoločnosť EQUITONE, súčasť skupiny Etex, rozvíja bohaté tradície, ktoré siahajú až do roku 1905. Skupina Etex s viac než 13 500 pracovníkmi na štyroch kontinentoch je priekopníkom vo výrobe stavebných materiálov z vláknitého cementu a naše nasadenie sa prejavuje pri výrobe každého špičkového a spoľahlivého panelu.

Budujeme vzťahy, nielen budovy

equitone architects partnership

Budujeme vzťahy, nielen budovy

Spoločnosť EQUITONE neponúka len fasádne riešenia; rozvíjame dlhodobé partnerstvá, ktoré ďaleko presahujú fázu výstavby.  

Poďme spoločne tvoriť svet, kde sa architektúra plynule spája s inováciami. Vyberte si spoločnosť EQUITONE za spoľahlivého partnera pri realizácii vašich architektonických vízií.

Kontakty

 

Chcete sa dozvedieť viac o našich riešeniach?


Pozrite si 5 dôvodov, prečo si vybrať riešenia EQUITONE