Co dokładnie oznacza termin „niepalny”?

Poniżej znajdziesz szczegółowe informacje na temat klasyfikacji przeciwpożarowej PN EN 13501-1, co oznaczają poszczególne określenia i jak je czytać.

Do czego odnosi się norma EN 13501-1?

Tak zwany system Euroclass jest uznawany w całej Europie za standard ochrony przeciwpożarowej. Klasyfikuje właściwości przeciwpożarowe i ocenia wiele aspektów jednocześnie. System został wprowadzony przez Unię Europejską w 2000 r. w celu zniesienia barier handlowych między państwami członkowskimi i aby zapewnić jednolity poziom jakości.

Przegląd oznaczeń

Materiały budowlane są klasyfikowane według ich udziału w pożarze. Uwzględniono nie tylko właściwości przeciwpożarowe, ale także emisje dymu i możliwe powstawanie płonących kropli.

Klasyfikacja właściwości przeciwpożarowych oparta jest na siedmiu klasach. Im wyższa klasa, tym bardziej rygorystyczne są kryteria testu: A = brak lub znikomy wkład w pożar (A1, A2) B = bardzo ograniczony wkład w ogień C = ograniczony wkład w ogień D = akceptowalny wkład w ogień E = dopuszczalne właściwości pożarowe F = kryteria niespełnione lub niesprawdzone.

Liczba emisji dymu odnosi się do całkowitej ilości dymu wyemitowanego podczas pierwszych 10 minut ekspozycji na ogień: S1 = ograniczona emisja dymu S2 = średnia emisja dymu S3 = wysoka emisja dymu lub nie poddano odpowiednim testom.

Klasyfikacja oznaczona D odnosi się do liczby płonących kropel / cząstek wytworzonych w ciągu pierwszych 10 minut ekspozycji na ogień: D0 = brak kapania D1 = brak kapania trwającego dłużej niż 10 sekund D2 = kryteria niespełnione lub niesprawdzone.

Co oznacza klasyfikacja EQUITONE?

Klasyfikacja właściwości ogniowych EQUITONE jako A2 -s1, d0 oznacza, że wszystkie nasze materiały są klasyfikowane jako niepalne. Wytwarzają niewiele dymu lub nie wytwarzają go wcale oraz nie wytwarzają płonących kropel lub cząstek w ciągu co najmniej pierwszych 10 minut ekspozycji na ogień. Materiały EQUITONE spełniają surowe przepisy dotyczą właściwości przeciwpożarowych zastosowanych materiałów budowlanych, a nawet je przekraczają.

Rozwiązania EQUITONE dla optymalnej ochrony przeciwpożarowej

Panele elewacyjne EQUITONE są klasyfikowane jako „niepalne” zgodnie z prawem budowlanym (A2-s1, d0 zgodnie z PN EN 13501-1). Oznacza to, że mogą być używane we wszystkich klasach budynków zgodnie z najwyższymi standardami.

Przepisy budowlane

Przy projektowaniu nowych budynków, coraz większą rolę ogrywa ochrona przed ogniem. Przepisy szczegółowo określają, wszystkie aspekty bezpieczeństwa od użycia materiału po środki ucieczki.

Dowiedz się więcej na temat montażu paneli elewacyjnych EQUITONE.