Podpora

Podpora

Podpora

 

BIM objekty

S našimi BIM objektmi pre fasádne dosky EQUITONE už viac nebudete musieť vytvárať naše produkty v 3D. BIM objekty sú k dispozícii v aplikáciách ArchiCAD, Arkey, Revit a IFC. Okrem toho obsahujú praktické informácie, ako možno naše materiály ľahko integrovať do vášho návrhu. To vám zjednoduší presvedčiť vašich zákazníkov, že panely EQUITONE sú tou správnou voľbou.

Upevnenie

Upevnenie

Upevnenie

2.1. Čelné upevnenie

Dosky EQUITONE možno na kovovú nosnú konštrukciu pripevniť čelne pomocou nitov EQUITONE UNI alebo v prípade drevenej nosnej konštrukcie pomocou skrutiek EQUITONE UNI. Všetky upevňovacie prvky sú k dispozícii s hlavičkami, ktorá farebne ladí s panelom. Nity a skrutky majú nízkoprofilové hlavičky.

Upevňovacie systémy sú navrhnuté tak, aby dobre znášali ojemové zmeny nosnej konštrukcie bez vytvárania nadmerného napätia v doske.

Upevňovacie prvky sa umiestňujú v blízkosti stredov, v závislosti od zaťaženia fasády vetrom. Stredy sú obvykle vo vzdialenosti do 625 mm a budú sa zmenšovať na základe výpočtov pre zaťaženie vetrom.

Rohová pozícia upevňovacích prvkov by sa mala nachádzať v červenom štvorci.

2.2 Systém skrytého upevnenia

Na skryté upevnenie je možné použiť mechanický systém. Zoberte, prosím, na vedomie, že je to presný upevňovací systém a pre zabezpečenie kvalitnej fasády je nevyhnutná znalosť spôsobu jeho montáže.

Tajomstvo mechanicky závesného systému
Mechanický závesný systém využíva rozpernú kotvu, ktorá sa vkladá do špeciálne predvŕtaných otvorov v zadnej časti dosky. Na ňu sa upevňujú závesné háky, ktoré zapadnú do vodorovných profilov.

* Pozrite si detailné informácie o jednotlivých mechanických závesných systémoch. Tento systém je vhodný pre dosky EQUITONE [tectiva], EQUITONE [linea] a 12 mm dosky EQUITONE [natura], EQUITONE [natura PRO], EQUITONE [pictura], EQUITONE [textura] a EQUITONE [materia].

Nosná podkladová konštrukcia

Dosky EQUITONE sú silné, ale ľahké, čo znižuje množstvo potrebných nosných podkladových častí v porovnaní s inými materiálmi. Certifikácia pre konštrukčnú stabilitu akejkoľvek nosnej podkladovej konštrukcie by mala byť v súlade s miestnymi stavebnými predpismi a musí ju získať vlastník stavby alebo jeho zástupcovia, konkrétne projektant.
Bežné materiály nosnej podkladovej konštrukcie:


• hliník
• galvanizovaná oceľ
• drevo

 

Obvodová stena

Nosná obvodová stena

 

Obvodová stena je rozhodujúcim faktorom účinnosti  odvetrávaného fasádneho systému. Ak je pohyb vzduchu cez zadnú stenu príliš veľký, zvyšuje sa riziko prieniku vody. Únik vzduchu cez zadnú stenu tiež predstavuje energetické straty, a preto sa musí obmedziť.

 

Dotváranie detailov

Úroveň terénu

Všeobecné princípy:

Panely sú obvykle umiestnené minimálne 150 mm nad úrovňou upraveného terénu, aby:

  • sa zabránilo spätnemu striekaniu dážďa zo zeme
  • sa zachoval dostatočný priestor pre vzduch vstupujúci do odvetrávacej medzery
  • ste zabránili vniknutiu hmyzu do odvetrávacej medzery, chráňte otvor perforovaným profilom.
  • ste zabránili spätnému prieniku vody na stenu, ukončite dosku tak, aby tvorila odkvap.

V blízkosti vstupu vzduchu by nemali rásť žiadne rastliny, ktoré môžu v priebehu času blokovať vstupy pre vetranie.

 

Ďalšie informácie nájdete v montážnych návodoch, kontaktujte technickú podporu.

Thumbnail image

 

Údržba a čistenie

VŠEOBECNE

Všetky fasády, bez ohľadu na použitý materiál, by sa mali pravidelne udržiavať. Vtedy sa môžeme vyhnúť vysokým nákladom spojeným s jednorazovým čistením a budova si navyše stále zachová svoj atraktívny vzhľad. Pokiaľ sa dovolí nečistotám pôsobiť na materiál príliš dlho, je veľmi pravdepodobné, že preniknú do pórov materiálu a spôsobia, že bežné čistenie už viac nebude možné. Budova by mala byť navrhnutá tak, aby všetky plochy tvorené doskami bolo možné pravidelne kontrolovať a udržiavať.


PROCES ZNEČISŤOVANIA A KOVOVÉ MATERIÁLY

Prach, sadze, oleje, tukové látky, atď. sú prítomné vo vzduchu a dažďovej vode a môžu sa usádzať na fasáde. Pri starostlivom spracovaní návrhu fasády, dôkladnej montáži a pravidelnom čistení sa možno vyhnúť výraznejšiemu znečisteniu. Možno to dosiahnuť adekvátnym zabezpečením odkvapového systému, dobrým tesnením a pozornosťou venovanou korodujúcim materiálom, napr. zinku, medi, hliníku, oceli, a pod. Miera a rýchlosť znečistenia materiálov závisí do veľkej miery od ich povrchu, chemickej stability, pevnosti, pórovitosti a schopnosti alebo nemožnosti prijímať elektrostatický náboj.

 

Je potrebné zvážiť, ako môže budova odolávať počasiu a ako odtok vody z panelov ovplyvňuje ostatné materiály, ktoré sú pod nimi.

GRAFFITI

Povrchová úprava panelov EQUITONE [pictura] a EQUITONE [natura PRO] ,povrch vytvrdený UV žiarením, poskytuje vynikajúcu ochranou proti bežným farbám a farbám v spreji. Panely sú vďaka úprave hladké a ľahko sa čistia. Povrchová úprava dosiek [pictura] a [natura PRO] spĺňa požiadavky na rozraďovací test a testovací cyklus 2 združenia Quality Association pre povrchové ochranné vrstvy Anti-Graffiti eV proti graffiti (správa ILF 4-013/2006 Inštitútu pre laky a farby eV). Majte na pamäti, že aplikovanie ochrany proti graffiti na panely na stavbe môže zmeniť vzhľad panelov, keďže táto ochrana ovplyvňuje svetelný odraz farby panela.

 

ČISTENIE

Existujú dve metódy čistenia fasád – mechanické a chemické čistenie. Čistenie fasády vykonávajte na celej ploche, pretože výsledkom čiastočného čistenia môžu byť rozdiely vo farebnom tóne panelov.

Normálne škvrny je možné odstrániť špongiou a vodou. Používanie abrazívnych materiálov, ako je drôtenka či oceľová vlna nie je povolené, pretože takéto prostriedky zanechávajú na povrchu dosiek neodstrániteľné škrabance.

 

VÝKVETY

Výkvetom sa možno vyhnúť správnym zaobchádzaním s doskami. Dosky musia byť uskladnené v suchom vetranom priestore a musia byť vždy chránené pred dažďom. Počas skladovania sa nesmie odstraňovať ochranná fólia; fólia sa odstraňuje až pred samotným použitím dosiek. Ak sú dosky vlhké už v samotnom balení, je nutné obal odstrániť, dosky sa musia utrieť dosucha a umiestniť tak, aby mohli dôkladne vyschnúť. Ak sa výkvety stále objavujú, možno ich odstrániť roztokom slabej kyseliny, ktorý sa nanesie len na dosku (nie na sklo, hliník, ap.).

Ďalšie informácie nájdete v montážnych návodoch; kontaktujte technickú podporu.