Brannklassifisering forklart for fasadespesifikasjoner
16.03.2021
Brannklassifisering forklart for fasadespesifikasjoner
Brannklassifisering for kledningsmaterialer endres. Mens fasadeindustrien forventer og ønsker strengere lover om materialer, ser vi på hva dagens klassifiseringer betyr når vi spesifiserer materialer på bygninger i brannklasse 3 og over.