EPD (Environmental Product Declaration) er viktig for bærekraftig byggdesign

EPD fasademateriale Equitone

Hvorfor er en EPD viktig når du skal velge materiale til din fasade?

Mer enn noen gang er miljøpåvirkninger et verdensomspennende anliggende. Det er ikke lenger kun begrenset til spesifikke sektorer som oljeutvinning eller bilproduksjon. Byggebransjen spiller også en stor rolle i denne overgangen til en mer bærekraftig verden.

Dere, som arkitekter og entreprenører, påtar dere en stor rolle for å sikre at deres prosjekter har færrest mulig negative påvirkninger på miljøet. Det er deres ansvar å konsturere energieffektive bygninger. EQUITONE anbefaler alltid at arkitekter og entreprenører ber om EPDer når de skal velge materialer.

EPD fasademateriale Equitone

Hva er en EPD?

EPD står for Environmental Product Declaration (miljøprodukterklæring). Dette dokumentet samler transparente og sammenlignbare data og opplysninger om produktenes miljøpåvirkning og deres livssyklus.

Dataene i EPDene er samlet inn gjennom en livssyklusvurdering (LCA), hvis analyser, ved hjelp av standardiserte beregninger, skaper en kunnskapsbase og bevissthet om påvirkningene som produktene genererer gjennom hele sin livssyklus.

Miljøprodukterklæringen er verifisert og registrert av en tredjepart med full transparens og uavhengighet. At et produkt har en EPD-merking betyr ikke nødvendigvis at produktet er mer miljøvennlig enn alternativene. Det er derfor viktig å sammenligne EPDer fra flere ulike produsenter

Bevis på bærekraft

LEAD, BREEAM og WELL er bare noen av miljø- og bærekraftsstandardene du kan søke om for å sertifisere dine design. En EPD for materialene du har spesifisert og brukt kan brukes som bevis når du søker om bærekraftssertifiseringer.

Produsenter, som EQUITONE, svarer med glede på materialspørsmål og overleverer gjerne EPDer om materialene. Vi er stolte og trygge på materialene vi poduserer og på de bygningene de skal bidra til å skape.

EPD fasademateriale Equitone

Hvorfor EPD er viktig for EQUITONE

EPD-merking er et sterkt fundament for produsenter som EQUITONE, slik at vi vet hvor “grønne” og “miljøvennlige” produktene våre er.

EPD-merking hjelper produsenter med å identifisere muligheter for forbedring (produktdesign, bruk av råvarer, produksjonsprosessen osv.). Over tid kan produsenten sikte på å oppnå sine miljøsertifiseringer og sørge for å følge sin bærekraftsplan.

EPD-merking innebærer ikke kun miljømessige muligheter, men også sosiale og økonomiske muligheter. Produsenten kan oppdage at man kan redusere avfall, eller at det er mulig å redusere ressursbruken på et produkt.

Etex, produsent av EQUITONE, har et internasjonalt EPD®-system, i deres globale program for miljødeklarasjoner basert på ISO 14025 og EN 15804. Denne elektroniske databasen inneholder for øyeblikket mer enn 1100 EPDer i en lang rekke produktkategorier frå organisasjoner i 48 land.