Miljövarudeklarationer är väsentliga för en hållbar byggnadsdesign

EPD fasadmaterial Equitone

Varför är EPD viktigt vid val av material till din fasaddesign?

Nu mer än någonsin är miljöpåverkan ett världsomspännande bekymmer. Det begränsas inte till specifika segment såsom oljeutvinning eller biltillverkare. Byggnadsmarknaden spelar en stor roll i en övergång till en mera hållbar värld.

Ni som är arkitekter och som specificerar har en stor roll att fylla genom att vara säkra på att era projekt kommer att generera mindre negativ påverkan på miljön. Det faller på ert ansvar att konstruera energieffektiva byggnader. EQUITONE rekommenderar alltid att de som specificerar begär miljövarudeklarationer vid val av material.

EPD fasadmaterial Equitone

Vad är EPD?

EPD står för Environmental Product Declaration och betyder miljövarudeklaration. Detta dokument sammanställer transparenta och jämförbara data och uppgifter om livscykelns miljöpåverkan för produkterna.

De data som nämns i EPD har samlats in genom en livscykelsanalys (LCA) som analyserar standardiserade mätvärden för att skapa en kunskapsbas och medvetenhet om produkterna genom deras livscykler.

Miljövarudeklaration verifieras och registreras av tredje part med total transparens och oberoende. Att ha en EPD för en tillverkares produkt behöver inte nödvändigtvis betyda att den deklarerade produkten är mer miljövänlig än alternativen. Det lönar sig att jämföra miljövarudeklarationer från olika tillverkare.

Bevisa dina hållbarhetsreferenser

LEAD, BREEAM och WELL är endast några av de miljö- och hållbarhetsstandarder som kan tillämpas för att certifiera designerna. En EPD för de specificerade och använda materialen kan användas som bevis vid ansökan om hållbarhetsreferenser.

Tillverkare såsom EQUITONE är glada att bli tillfrågade om och kunna tillhandahålla miljövarudeklarationer för sina material.

EPD fasadmaterial Equitone

Därför är miljövarudeklarationer viktiga för EQUITONE

EPD är en stark grund för tillverkare såsom EQUITONE att känna till hur “gröna” och “miljövänliga” deras produkter är.

Miljövarudeklarationer hjälper tillverkare att identifiera förbättringsmöjligheter (produktdesign, använda råmaterial, tillverkningsprocess...). I sin tur, kan tillverkaren avse att ytterligare uppnå sin miljöbehörighet och vara säker på att följa dess hållbarhetsfärdplan.

Miljövarudeklarationer medger inte endast miljömöjligheter, utan också sociala och ekonomiska möjligheter. Tillverkaren kan upptäcka att det går att minska visst avfall eller att det är möjligt att minska de resurser som används i produktdesign.

Etex, tillverkare av EQUITONE , har ett internationellt EPD®-system, som är ett globalt program för miljödeklarationer baserat på ISO 14025 och EN 15804. Denna uppkopplade databas innehåller för närvarande fler än 1 100 miljövarudeklarationer i ett stort omfång av produktkategorier från organisationer i 48 länder.