Deklaracja Środowiskowa Produktu EPD i jej wpływ na zrównoważone budownictwo

Jakie znaczenie ma Deklaracja Środowiskowa EPD przy wyborze materiału elewacyjnego?

Jakie znaczenie ma Deklaracja Środowiskowa EPD przy wyborze materiału elewacyjnego?

Jednym z największych problemów współczesnego świata, jest wpływ jaki człowiek wywiera na środowisko. Nie ogranicza się to do konkretnych sektorów gospodarki, takich jak górnictwo czy produkcja samochodów. Branża budowlana ma do odegrania wielką rolę w procesie transformacji do bardziej zrównoważonego świata.

Architekci i projektanci powinni zapewnić, że ich projekty będą generować mniej negatywnych skutków dla środowiska. Na nich spoczywa odpowiedzialność projektowania budynków energooszczędnych. EQUITONE zawsze zaleca, aby architekci odpowiedzialni za opracowanie specyfikacji, pytali o deklarację środowiskową EPD przy wyborze materiałów do swojego projektu.

Co to jest deklaracja środowiskowa EPD?

Co to jest deklaracja środowiskowa EPD?

EPD (Environmental Product Declaration) oznacza deklarację środowiskową produktu. W tym dokumencie zebrano przejrzyste i porównywalne dane oraz informacje na temat wpływu produktów na środowisko w całym cyklu życia. Dane, o których mowa deklaracji środowiskowej produktu, są gromadzone w ramach oceny cyklu życia (LCA). Analiza oceny cyklu życia produktu, przy użyciu znormalizowanych wskaźników, tworzy bazę wiedzy i świadomości wpływów generowanych przez produkty w całym ich cyklu życia. Deklaracja środowiskowa produktu jest weryfikowana i rejestrowana przez stronę trzecią z zachowaniem całkowitej przejrzystości i niezależności. Posiadanie deklaracji środowiskowej EPD dla produktu producenta niekoniecznie oznacza, że zadeklarowany produkt jest bardziej przyjazny dla środowiska niż produkty alternatywne. Dlatego warto porównać deklaracje środowiskowe różnych producentów.

Potwierdzenie kwalifikacji w zakresie zrównoważonego rozwoju

LEED i BREEAM to najpopularniejsze systemy certyfikacji ekologicznej. Narzędzia te służą do oceny budynków na podstawie obiektywnych kryteriów i jasno określonych parametrów technicznych. To tylko niektóre ze standardów środowiskowych i zrównoważonego rozwoju, o które architekci mogą ubiegać się, aby certyfikować swoje projekty. Deklarację środowiskową EPD dotyczącą materiałów, które zostały zastosowane w projekcie i specyfikacji, można wykorzystać jako dowód przy składaniu wniosku o poświadczenie zrównoważonego rozwoju.

ETEX należy do grona producentów, którzy dostarczają deklaracje środowiskowe EPD dla swoich materiałów, potwierdzając w ten sposób swoją troskę o środowisko oraz gwarantując niezmienną jakość materiałów EQUITONE.

Dlaczego deklaracje EPD są ważne dla EQUITONE?

Dlaczego deklaracje EPD są ważne dla EQUITONE?

Deklaracja środowiskowa produktu EPD jest podstawą dla producentów takich jak EQUITONE, aby wiedzieć, jak „ekologiczne” i „przyjazne dla środowiska” są ich produkty. Deklaracje środowiskowe pomagają producentom zidentyfikować możliwości ulepszeń (projekt produktu, użyte surowce, proces produkcyjny itd.). Co więcej, producent może dalej dążyć do osiągnięcia swoich kwalifikacji środowiskowych oraz upewnić się, że postępuje zgodnie ze swoim planem zrównoważonego rozwoju. Deklaracje środowiskowe EPD określają nie tylko możliwości środowiskowe, ale także społeczne i ekonomiczne. Producent może odkryć, że możliwe są ograniczenia marnotrawienia zasobów lub że jest w stanie zmniejszyć zasoby wykorzystane przy projektowaniu produktu. Etex, producent płyt elewacyjnych EQUITONE, wdrożył międzynarodowy system EPD®, globalny program deklaracji środowiskowych opartych na ISO 14025 i EN 15804. Ta internetowa baza danych zawiera obecnie ponad 1100 deklaracji EPD dla szerokiej gamy kategorii produktów w 48 krajach.