En miljøvaredeklaration (EPD) er helt essentiel for bæredygtigt byggeri.

Equitone-facadematerialer med EPD-mærkning

Hvorfor er en miljøvaredeklaration (EPD) effektiv, når du skal vælge materialer til din facade?

Mere end nogensinde er miljøpåvirkninger et verdensomspændende anliggende. Det begrænser sig ikke til specifikke sektorer som olieudvinding eller bilproduktion. Byggesektoren spiller en stor rolle i denne overgang til en mere bæredygtig verden.

I, som arkitekter og ordregivere, påtager jer en stor rolle ved at sikre at jeres projekter genererer færre negative konsekvenser for miljøet. Det er jeres ansvar at opføre energieffektive bygninger. EQUITONE anbefaler altid, at ordregivere beder om EPD-mærkning når de skal vælge materialer.

Equitone-facadematerialer med EPD-mærkning

Hvad er EPD-mærkning?

EPD står for Environmental Product Declaration (miljøvaredeklaration). Dette dokument indsamler transparente og sammenlignelige data og oplysninger om produkternes miljøpåvirkning i deres livscyklus.

De data, der nævnes i EPD-mærkningen, indsamles via en livscyklusvurdering, hvis analyser, der bruger standardiseret metrik, skaber en vidensbase og en bevidsthed om de påvirkninger produkterne genererer i hele deres livscyklus.

Miljøvaredeklarationen verificeres og registreres af en tredjepart med fuldstændig transparens og uafhængighed. At producentens produkt har en EPD-mærkning betyder ikke nødvendigvis, at det deklarerede produkt er mere miljøvenligt end andre alternativer. Det er en god ide at sammenligne EPD-mærkning fra forskellige producenter.

Bevis for dine bæredygtighedsakkreditiver

LEED, BREEAM og WELL er bare nogle af de miljømæssige og bæredygtige standarder du kan bruge for at certificere dine designs. En EPD-mærkning af de materialer du har angivet og brugt, kan bruges som bevis, når du beder om bæredygtighedsakkreditiver.

Producenter, så som EQUITONE, vil med glæde besvare spørgsmål om og levere EPD-mærkning til deres materialer. Vi er stolte over og har tiltro til de materialer vi fremstiller, og de bygninger de bruges til at skabe.

Equitone-facadematerialer med EPD-mærkning

Hvorfor EPD-mærkning er vigtig for EQUITONE

EPD-mærkning er et stærkt grundlag for producenter som EQUITONE, så vi ved hvor “grønne” og “miljøvenlige” vores produkter er.

EPD-mærkning hjælper producenter med at identificere muligheder for forbedringer (produktdesign, de råmaterialer man bruger, produktionsprocessen...). Med tiden kan producenten yderligere sigte efter at nå sine miljømæssige akkreditiver og sørge for at følge deres køreplan for bæredygtighed.

EPD-mærkning indebærer ikke kun miljømæssige muligheder men også sociale og økonomiske. Producenten kan erfare, at visse affaldsreduktioner er mulige, eller at det er muligt for dem at mindske ressourceforbruget på et produktdesign.

Etex, der producerer EQUITONE, har et internationalt EPD®-system i deres globale program for miljømæssige deklarationer baseret på ISO 14025 og EN 15804. Denne online database indeholder på nuværende tidspunkt mere end 1100 EPD-mærkninger i en lang rakke produktkategorier, fra organisationer i 48 lande.