Waarom is een EPD zo belangrijk bij het kiezen van een gevelmateriaal?

Waarom is een EPD zo belangrijk bij het kiezen van een gevelmateriaal?

Waarom is een EPD zo belangrijk bij het kiezen van een gevelmateriaal?

Milieuaspecten zijn vandaag meer dan ooit een globaal aandachtspunt, en niet enkel in bijvoorbeeld de oliesector of voor autoproducenten. Ook de bouwmarkt draagt een belangrijke verantwoordelijkheid in de transitie naar een duurzamere wereld.
U als architect en bestekschrijver speelt een belangrijke rol, want u moet ervoor zorgen dat uw projecten minder negatieve gevolgen voor het milieu veroorzaken. Energie-efficiënte gebouwen ontwerpen is uw verantwoordelijkheid. EQUITONE raadt altijd aan dat bestekschrijvers bij het kiezen van materialen naar EPD’s vragen.

Waarom is een EPD zo belangrijk bij het kiezen van een gevelmateriaal?

Wat is een EPD?

EPD staat voor Environmental Product Declaration. Dat is een milieucertificaat dat transparante en vergelijkbare gegevens en informatie bevat over de milieu-impact van het product gedurende zijn hele levenscyclus. De gegevens in een EPD worden verzameld via een levenscyclusanalyse of LCA waarvan de metrische gegevens op een gestandaardiseerde manier worden opgenomen in een databank die meer licht werpt op de impact van een product over zijn hele levenscyclus bekeken. De EPD wordt in totale transparantie gecontroleerd en opgetekend door een onafhankelijke externe partij. Een product met een EPD is niet noodzakelijk milieuvriendelijker dan een alternatief. Maar het maakt het vergelijken van de EPD’s van verschillende producenten wel gemakkelijker.

Het bewijs van uw duurzaamheidsbeloften

LEAD, BREEAM en WELL zijn maar enkele van de milieu- en duurzaamheidsstandaards die u kunt aanvragen voor uw ontwerpen. Een EPD voor de materialen die u hebt gespecifieerd en gebruikt, kunt u gebruiken als bewijs wanneer u duurzaamheidsattesten aanvraagt.
Producenten als EQUITONE bezorgen ze u graag voor hun materialen. We zijn trots op en hebben alle vertrouwen in de materialen die we produceren en de gebouwen die ermee gemaakt worden.

Waarom is een EPD zo belangrijk bij het kiezen van een gevelmateriaal?

Waarom EPD’s zo belangrijk zijn voor EQUITONE

EPD’s vormen een sterke basis voor producenten als EQUITONE om aan te tonen hoe groen en milieuvriendelijk hun producten zijn. EPD’s helpen producenten om verbeteringskansen op te sporen (op het vlak van productontwerp, gebruikte grondstoffen, productieprocessen, ...). Op die manier kunnen zij hun gamma verder ‘vergroenen’ en er zeker van zijn dat ze op de juiste weg naar duurzaamheid zitten. EPD’s houden niet enkel ecologische maar ook sociale en economische kansen in. Zo kunnen producenten te weten komen of ze hun afvalberg verder kunnen verkleinen of hun gebruikte grondstoffen bij het productontwerp kunnen verminderen. Etex, de producent van EQUITONE, heeft een internationaal EPD®-systeem, een globaal programma voor milieuattesten op basis van ISO 14025 en EN 15804. Die online databank bevat momenteel meer dan 1100 EPD’s voor een ruime waaier aan productcategorieën van organisaties in 48 landen.