Stram geometri og detaljer med EQUITONE

Lagerbygg blir sjelden sett på som eksempler på enestående arkitektonisk design. Denne nye lagerhallen for den tyske hæren er et unntak. En nøye utformet bygningsfasade i EQUITONE [natura] kombinerer arkitektonisk presisjon med de strengeste tekniske kravene for å beskytte de ekstremt sensitive varene som er lagret her.

Militær flybase EQUITONE

En militær flybase under renovering

I 2011 ble det besluttet å stenge flere eldre flyplasser i Tyskland, og å flytte alle aktiviteter til færre, men mer moderne anlegg. Flybasen Niederstetten unngikk stenging og ble valgt ut til renovering da den ligger sentralt i trekantområdet mellom Frankfurt, Stuttgart og Nürnberg. Det ble bestemt at hærens anlegg skulle oppbevare de nye NH90-helikoptrene her. Hall 01 erstattet en foreldet bygning og huser helikopterdeler og forsyninger. Bygningen ble bygget for å kunne gi perfekte forhold for lagring av disse verdifulle eiendelene.

Geometriske former EQUITONE

Legger kreativitet til enkelhet

Lagerbygg som er utilgjengelige for offentligheten får generelt ikke arkitektonisk oppmerksomhet, da kravene til funksjonalitet som oftest overskygger estetiske valg. Spesifikasjonene til en ny lagerhall i Niederstetten beskrev et helt enkelt kassebygg.

Da Ecker Architects i Heidelberg ble valgt til å designe denne bygningen, tok de utfordringen med å tilføre kreativitet til dette enkle kassebygget ved å kle bygget med EQUITONE [natura]-plater i antrasitt. Ved å kappe platene i enkle geometriske former glattet arkitektene ut de horisontale og vertikale skjøtene til hele fasaden, og understreket det ensartede utseendet. Det gjentatte mønsteret av plateskjøter minner om kamuflasjemønsteret som brukes av militæret.

EQUITONE [natura]-plater understreker på en fin måte rytmen i den rå fibersementfasaden, hvilket skaper en jevn og fin estetikk uten at det blir monotont. De smale diagonalskjøtene mellom platene bidrar til et uttrykk av presisjon. Ettersom fugene bevisst fortsetter rundt hjørnene, fremstår bygningen mer som en minimalistisk skulptur enn et enkelt industrilager.

Det ensfargede bygget brytes opp av et enkeltstående inngangsparti, kledt i hvite EQUITONE [natura]-plater. De store horisontale fasadeplatene reflekterer dagslyset, og gir en sterk kontrast til byggets mørkegrå fremtoning.

Stram geometri og detaljer med EQUITONE

Høykvalitetsmateriale gir optimale forhold

Varene som skal oppbevares i hall 01 er ekstremt følsomme og krever et inneklima med et smalt stabilitetsområde. Temperaturene skal ikke variere med mer enn 5 °C, og svingninger i luftfuktigheten skal holdes på 5 %.

Arkitektene ønsket at fasaden skulle være en ventilert kledning med fibersementplater som ville gi luften muligheter for å sirkulere bak platene. Denne metoden bidrar til å fordele fuktigheten og reduserer den termiske belastningen på fasaden.

For å eliminere soloppvarming er det ingen takvinduer eller andre vinduer i det klimastyrte lageret. For å gi personalet en følelse av værforhold og klokkeslett plasserte arkitektene en rad med smale takvinduer langs arealet som fører til kontorene i første etasje.

EQUITONE fasadeplater

Nedbrytbart fasadesystem med minimalt avfall

Fasader med utluftning bak platene oppfyller ikke bare de nødvendige klimaparametrene for denne typen bygg, men er også et bevisst miljømessig valg.

Fasadeplater består av fibersement, som er sammensatt av lett tilgjengelige materialer som har lav toksisitet: sement, mineralske råvarer (vanligvis kvartssand), en rekke naturlige og syntetiske fibre, og vann.

I dette tilfellet ble de bærekraftige EQUITONE-platene kappet i ønsket geometrisk form, noe som resulterte i bare 1,6 % avfall. Den slitesterke kledningen beskytter bygningens struktur mot elementene, og øker levetiden betydelig. Platene krever lite vedlikehold og kan enkelt byttes ut ved eventuelle skader. Platene kan fjernes enkeltvis, slik at man enkelt kan komme til den underIiggende strukturen dersom det er nødvendig. Individuelle plater kan fjernes for å gi vedlikeholdsteamene enkel tilgang til den underliggende strukturen. Ved slutten av bygningens levetid kan hele fasaden fjernes og for eksempel gjenbrukes på et annet bygg.

Se flere eksempler på EQUITONE, eller kontakt en spesialist i nærheten av deg.