Geometrisk stramt og utroligt detaljeret med EQUITONE

Lagerbygninger betragtes sjælden som eksempler på fremragende arkitektonisk design. Denne nye lagerhal til den tyske hær er en undtagelse. En omhyggeligt udformet bygningsfacade i EQUITONE [natura] kombinerer arkitektonisk præcision med de mest stringente tekniske krav, for at beskytte de ekstremt følsomme varer der opbevares her.

Geometrisk stramt og utroligt detaljeret med EQUITONE

En militær luftbase under renovering

I 2011 blev der taget en beslutning om at lukke adskillige ældre lufthavne i Tyskland for at samle aktiviteterne på færre moderne anlæg. Luftbasen i Niederstetten undgik lukning og blev udpeget til renovering, da den ligger centralt i trekantsområdet mellem Frankfurt, Stuttgart og Nürnberg. Det blev besluttet, at hærens anlæg skulle huse de nyligt udviklede NH90-helikoptere. Hall 01 erstattede en forældet bygning og husede helikopterdele og -forsyninger. Bygningen blev opført for at give perfekte betingelser for opbevaring af disse værdifulde aktiver.

Geometrisk stramt og utroligt detaljeret med EQUITONE

Tilføjer idérigdom til enkelhed

Lagerbygninger, der er utilgængelige for offentligheden, får almindeligvis ingen arkitektonisk opmærksomhed, da de funktionelle krav ofte overskygger de æstetiske valg. Specifikationerne for en ny lagerhal i Niederstetten beskrev en helt enkel kassebygning.

Da Ecker Architects i Heidelberg blev valgt til at designe denne bygning, tog de udfordringen op og tilføjede idérigdom til denne enkle prismeformede bygning. Ved at beklæde bygningen med EQUITONE [natura]-plader i antracit, skåret i enkle geometriske former, udjævnede arkitekterne hele den grå regnskærms vandrette og lodrette samlinger, hvilket understregede det monolitiske udseende. Det repetitive netværk af pladesamlinger minder om det camouflagemønster, som militæret bruger.

EQUITONE [natura]-plader understreger på subtil vis rytmen i den rå fibercementfacade, hvilket frembringer en ensartet æstetik uden monotoni. De snævre diagonale samlinger mellem pladerne bidrager til et udtryk af præcision. Da samlingerne bevidst fortsætter rundt om hjørnerne, fremstår bygningen mere som en minimalistisk skulptur end en simpel industriel lagerbygning.

Den monolitiske blok bliver afbrudt af et enkeltstående indgangsparti, beklædt med hvide EQUITONE [natura]-plader. De store vandrette facadeplader reflekterer dagslyset, og udgør en stærk kontrast til bygningens mørkegrå fremtoning.

Geometrisk stramt og utroligt detaljeret med EQUITONE

Højkvalitetsmaterialer giver optimale betingelser

De varer der skal opbevares i Hall 01 er ekstremt følsomme og kræver et indeklima med et snævert stabilitetsinterval. Temperaturerne må ikke svinge mere end 5 °C og den relative luftfugtigheds udsving skal holdes på 5 %.

Arkitekterne valgte, at beklædningen skulle være en ventileret regnskærm af fibercementplader, der ville give luften mulighed for at cirkulere bag pladerne. Denne anvendelsesmåde spreder fugtigheden og nedsætter bygningsfacadens termiske belastning.

For at eliminere solvarme er der ingen ovenlys eller vinduer i den klimatisk kontrollerede lagerbygning. For at give personalet en ide om vejret og tidspunkt på dagen anbragte arkitekterne en række smalle ovenlys, langs med de arealer der fører til kontorerne på første sal, der kan ses gennem vinduesrækken, der løber langs med adgangskorridorerne.

Geometrisk stramt og utroligt detaljeret med EQUITONE

Nedbrydeligt facadesystem med minimal affaldsmængde

Facader med udluftning bag regnskærmen opfylder ikke bare de påkrævede klimatiske parametre for denne bygning, men de er også et bevidst miljømæssigt valg.

Facadeplader af fibercement sammensat af almindeligt forekommende materialer der har en lav toxicitet: cement, mineralske råmaterialer (almindeligvis kvartssand), et udvalg af naturlige og syntetiske fibre og vand.

I dette tilfælde blev de bæredygtige EQUITONE-plader udskåret i den ønskede geometriske udformning, der kun gav afskæringsaffald på 1,6 %. Den holdbare beklædning beskytter bygningsstrukturen fra elementerne og øger deres levetid betydeligt. Pladerne har en lav vedligeholdelsesgrad og kan nemt udskiftes i tilfælde af beskadigelse. Pladerne kan fjernes enkeltvis, så håndværkere, der skal vedligeholde, nemt kan få adgang til den underliggende struktur. I slutningen af bygningens levetid, kan hele facaden fjernes og f.eks. genanvendes til en anden bygning.

Se flere eksempler på brug af EQUITONE eller kontakt en specialist i nærheden af dig.