Begränsad i geometri, förfinad i detalj med EQUITONE

Lager betraktas sällan som exempel på enastående arkitektonisk design. Denna nya förrådshall för den tyska armén är ett undantag. En omsorgsfullt detaljerad byggnadsfasad i EQUITONE [natura] kombinerar arkitektonisk precision med de striktaste tekniska krav för att skydda de extremt känsliga varor som förvaras där.

Militær luftbase EQUITONE

En militär flygbas i uppgraderingsförfarande

År 2011 beslöts att lägga ned flera gamla militära flygbaser i Tyskland och koncentrera aktiviteterna till några få, moderna anläggningar. Flygbasen i Niederstetten undgick stängning och identifierades för renovering eftersom den är centralt belägen i en triangel formad av Frankfurt am Main, Stuttgart och Nürnberg. Det beslutades att arméanläggningen skulle stationera de nyligen utvecklade helikoptrarna NH90. Hall 01 ersatte en utagerad byggnad och förvarar helikopterdelar och förnödenheter. Strukturen byggdes för att tillhandahålla perfekta förhållanden för att lagra dessa värdefulla tillgångar.

Geometriske former EQUITONE

Lägga till genialitet till enkelhet

Lagerlokaler som inte år åtkomliga för allmänheten brukar inte få arkitektonisk uppmärksamhet, med funktionella krav som förmörkar estetiska val. Specifikationer för en ny förnödenhetshall i Niederstetten beskrev en rättfram lådbyggnad.

När Ecker Architects i Heidelberg valdes ut att designa denna byggnad antog man utmaningen att lägga till genialitet till denna enkla, prismatiska volym. Genom att bekläda byggnaden med antracitfärgade EQUITONE [natura] paneler, som kapades i enkla geometriska former, eliminerade arkitekterna horisontella och vertikala fogar över hela den gråa regnskärmsfasaden, vilket betonar dess monolitiska utseende. Det repetitiva nätverket av panel fogar påminner om de kamouflagenät som militären använder.

EQUITONE:s [natura]-paneler understryker på ett subtilt sätt rytmen i den råa fibercementfasaden, vilket skapar en enhetlig estetik utan monotoni. De smala diagonala fogarna mellan panelerna bidrar till ett uttryck av precision. Eftersom fogar avsiktlig fortsätter runt hörnet, ser hallen ut mer som en minimalistisk skulptur än ett enkelt industriellt förråd.

Det monolitiska blocket avbryts av en ensam ingångskaj som är klädda i vita EQUITONE [natura]-paneler. De stora, horisontella fasadpanelerna reflekterar solljuset in i utrymmet, vilket skapar en stark kontrast till hallens allmänna gråa utseende.

Begränsad i geometri, förfinad i detalj med EQUITONE

Högkvalitativa material optimala villkor

De varor som ska förvaras i Hall 01 är extremt känsliga och kräver ett inomhusklimat med smal stabilitetstolerans. Temperaturen får inte variera mer än 5 °C och variationerna i relativ fuktighet ska hållas inom 5 %.

Arkitekterna valde ett system med ventilerad regnskärm med fibercementpaneler som tillåter att luft cirkulerar bakom panelerna. Denna tillämpning avleder fuktighet och minskar den termiska belastningen på byggnadsfasaden.

För att eliminera soluppvärmningar finns det inga takfönster eller fönster i det klimatstyrda lagret. För att ge personalen en uppfattning om tidpunkt och väderförhållanden placerade arkitekterna en rad smala takfönster längs det utrymme som leder till kontoren på den första våningen och som är synliga längs denna åtkomstkorridor.

EQUITONE-facadeplader

Nedbrytbart fasadsystem med minimalt avfall

Den bakventilerade regnskärmsfasaden uppfyller inte enbart klimatparametrarna för denna byggnad, utan är också ett medvetet ekologiskt val.

Fasadpaneler tillverkade av fibercement består av vanliga tillgängliga ingredienser med låg gifthalt: cement, mineraliska råmaterial (vanligtvis kiselsand) samt ett urval av naturliga och syntetiska fibrer och vatten.

I detta fall kapades de hållbara EQUITONE fasadpanelerna i önskade geometriska figurer vilket resulterade i endast 1,6 % kapningsavfall. Den hållbara beklädnaden skyddar byggnadens struktur från vädrets makter, vilket förlänger livslängden avsevärt. Panelerna kräver lite underhåll och kan enkelt ersättas i händelse av skada. Individuella paneler kan avlägsnas för att ge underhållspersonal enkel åtkomst till den underliggande strukturen. När byggnadens användning är över kan hela fasaden avlägsnas och exempelvis återanvändas i en annan byggnad.

Upptäck fler exempel med EQUITONE eller kontakta en närbelägen specialist.