Renovarea și extinderea muzeului de artă din Hong Kong

Renovarea și extinderea muzeului de artă din Hong Kong

La prima vedere, s-ar putea crede că, în mod discret și fără ca nimeni să-și dea seama, în Hong Kong s-a construit un muzeu de artă cu totul nou. De fapt, nucleul central al acestui edifi ciu îl reprezintă o clădire veche de 23 de ani care, din cauza dezvoltării spațiului construit din ultima decadă, nu își mai găsea rostul în țesutul urban în care era inserată. Prin urmare, în loc să construiască un muzeu nou, guvernul din Hong Kong a ales să valorifi ce structura existentă, printr-un proces de renovare completă, la care s-a adăugat o extindere impresionantă din punct de vedere vizual. Formele cubice ale clădirii originale au căpătat astfel accente proaspete, integrându-se în peisajul înconjurător prin noi amenajări și inserții vitrate. S-a adăugat o copertină ce pare că planează deasupra intrării principale, iar clădirea s-a extins cu un volum lateral ce se întinde pe două niveluri. Numeroasele adiții anterioare au fost demolate, în timp ce pe laturile vest și sud s-au instalat fațade vitrate pe cadre, care se extind pe mai multe etaje și oferă o priveliște panoramică asupra portului și a spațiului public. Intervențiile realizate în cadrul procesului de reabilitare au permis transformarea unei clădiri din cărămidă, din anii ‘90, cu un design mai degrabă anost, într-un muzeu modern, ale cărui fațade impresionează negreșit. Noile elemente reprezentative ale clădirii se disting prin caractel lor modular și tridimensional: panouri din fi brociment de culoare gri au fost decupate în dimensiunile prestabilite prin proiect și montate pe o osatură secundară din aluminiu. Modulele complete realizate astfel au fost apoi fixate pe structura portantă din beton armat. Acestea vor putea fi înlăturate individual dacă e nevoie, pentru reparații sau întreținere. Interacțiunea suprafețelor din fi brociment cu zidurile din beton aparent recondiționat de la parter și vitrajele încadrate ce se desprind din fațadă conferă anvelopei muzeului o impresionantă senzație de relief, de adâncime, în așa fel încât pornirea de a afi rma că în Hong Kong s-a construit un nou muzeu ar putea fi , de fapt, îndreptățită.

Renovarea și extinderea muzeului de artă din Hong Kong

Valurile portului Victoria și arhitectura tradițională din cărămidă a Chinei au servit drept modele pentru noua fațadă. Modulele din panouri de fi brociment sunt decalate între ele, iar panourile sunt dispuse în mod variat - unele sunt montate vertical, altele oblic sau paralel cu structura de beton armat din spate, compunând astfel o fascinantă imagine de valuri ce se ondulează pe fațadă.

Renovarea și extinderea muzeului de artă din Hong Kong

Modulele se compun dintr-o varietate de profile din aluminiu, produse special pentru a alcătui structura secundară pe care au fost montate panourile din fibrociment. Fiecare modul este suspendat de trei profile rectangulare, acestea la rândul lor fiind fixate de scheletul din beton armat printr-o structură portantă convențională. Șorțurile metalice de acoperire montate pe latura superioară și pe cea inferioară a modulelor maschează îmbinările și creează un joc de umbre ce subliniază caracterul tridimensional al fațadei.

Renovarea și extinderea muzeului de artă din Hong Kong