Specialanvändningar

Specialanvändningar

EQUITONE-paneler används som en fasadbeklädnad, men kan även användas på andra sätt.

Krökta väggar

Guida progettazione EQUITONE, esempio disposizione curva pannelli

Krökta väggar

EQUITONE-panelerna är platta. Det går dock att försiktigt montera dem runt en krökt fasad. Observera att panelens riktning också är avgörande. En horisontell panel är enklare att böja än en vertikalt placerad panel. Den minsta radien för en 8 mm EQUITONE-panel, fäst i en krökt fasad med UNI-nit eller UNI-skruv, är 12,0 m.

Takapplikationer

Guida progettazione EQUITONE, esempio utilizzo in copertura, sul tetto pannelli

Takapplikationer

EQUITONE [textura] och [pictura] kan övervägas för användning på ett tak. Tänk på att panelerna är enbart dekorativa och det måste finnas en lämpligt formgiven, vattentät konstruktion under dem.

Fjällpanel

Guida progettazione EQUITONE, esempio disposizionesovrapposta pannelli

Fjällpanel

Ett alternativ till den släta fasaden är shiplapstilen, som framhäver de horisontella linjerna. Denna består av smala paneler fästa vid fasaden i en vinkel som inte är parallell mot väggen. Det går inte att använda lim och mekanisk fixering med detta arrangemang.

Brise soleil och jalusier

Brise soleil och jalusier

Brise soleil och jalusier

EQUITONE kan användas som en brise soleil, jalusi eller arkitektonisk del av en byggnad. Installeras både horisontellt och vertikalt. En brise soleil eller jalusi ger en oavbruten fasad och kan också perforeras vid behov för att ge fasaden en unik visuell aspekt.
Inte alla material lämpar sig för denna användning, kontakta din lokala tekniska support för mer information.

Utfackningsväggar

Utfackningsväggar

Utfackningsväggar

Stolpverk eller stångsystem monteras normalt på plats. De vertikala lederna fästs i golvplattan och kopplas sedan med horisontella tvärbjälkar. Glasrutorna eller panelerna monteras sedan i denna ram.

Se själv

Se själv

Se själv

Sugen på att få EQUITONE-upplevelsen?

Projekt