Radikalt samarbete

En övergång till ett cirkulärt, varumärke kräver en systematisk förändring. Omvänd logistik. Materialåtervinning. Avfallshantering. Total transparens och innovativa samarbeten längs hela värdekedjan. I vår strävan efter cirkularitet vill vi stärka kopplingarna mellan vetenskap och industri samt arbeta med våra leverantörer och därmed allas vår kollektiva påverkan.

Vår startpunkt

Vår startpunkt

Vår startpunkt

Under de senaste åren har vi noga mätt och dokumenterat våra materials miljöpåverkan och prestanda. Genom ärliga diskussioner vill vi öppna våra dörrar för nya idéer och innovationer.

Vårt mål

Vårt mål

Vårt mål

År 2030 önskar vi skapa nya och innovativa partnerskap, arbeta mot banbrytande transparens och etablera ett hållbarhetsråd med externa experter för att hålla oss på rätt spår mot full cirkularitet.  

 

Vår handlingsplan

RC1.jpg

Accelerating change through radical collaboration

RC2.jpg

How we work together to achieve zero waste

RC3.jpg

Optimising our impact through external collaboration

RC4.jpg

Driving transparency across the value chain

RC5.jpg

Establishing research projects with external partners

RC6.jpg

How we want to change the industry from within

Det är dags att förflytta oss från individuella åtgärder till delade lösningar.

 

Partnerskap

 

211122_EQUITONE_web_Image_32.png

EcoVadis

Den globalt erkända leverantören av affärs- och leverantörshållbarhetsbetyg hjälper oss att utvärdera och förbättra påverkan från våra material i fyra huvudområden: miljö, arbetskraft och mänskliga rättigheter, etik och hållbar upphandling.

211122_EQUITONE_web_Image_31.png

Circular Flanders

Genom stöd från den flamländska regeringen experimenterar vi med nya, cirkulära affärsmodeller, genom att föra samman partner från längs värdekedjan, från cementtillverkare till installatörer. Fokus är riktat på att förbättra tjänster, återvinningsbarhet och materialåtervinning.

211122_EQUITONE_web_Image_29.png

Valobat

I Frankrike är ETEX delaktig i VALOBAT- initiativet. Tillsammans med 28 branschpartner samlar vi in eko-bidrag – årliga avgifter som resultat av den nya lagstiftningen om utökat tillverkaransvar (EPR) – och investerar i avfallsåtervinning, främjande av återanvändning och eko-design samt avfallsvärdering.

 

VITO

Vi har ett nära samarbete med VITO, en oberoende forskningsorganisation som syftar till att påskynda omställningen mot en hållbar framtid. Genom utbyte av vetenskapsbaserad expertis strävar vi efter att både minimera vår vattenanvändning i produktionsprocessen och systematiskt minska vårt koldioxidavtryck.


 

Få alla fakta

Ladda ned våra hållbarhetsdatablad och miljödeklarationer för att lära dig allt som man behöver veta om våra materials påverkan längs sin livscykel.

 

12 Items found

Filters

Material
Show more (1) Show less
LEED MÅL OCH KREDITPOTENTIAL
Miljöbedömning

LEED MÅL OCH KREDITPOTENTIAL

[textura] MATERIALHÅLLBARHETSDATABLAD
Miljöbedömning

[textura] MATERIALHÅLLBARHETSDATABLAD

[tectiva] MATERIALHÅLLBARHETSDATABLAD
Miljöbedömning

[tectiva] MATERIALHÅLLBARHETSDATABLAD

[pictura] MATERIALHÅLLBARHETSDATABLAD
Miljöbedömning

[pictura] MATERIALHÅLLBARHETSDATABLAD

[natura] MATERIALHÅLLBARHETSDATABLAD
Miljöbedömning

[natura] MATERIALHÅLLBARHETSDATABLAD

Sida 1 av 3

Samarbeta med oss

Samarbeta med oss

Samarbeta med oss

Vi söker kontinuerligt nya partnerskap för att utmana vårt sätt att tänka och forska. Inkludera oss i dina planer eller projekt genom att tagga @equitone_facade eller kontakta oss.